Lorgaítear iarratas ar Sheirbhís Raidió Pobail le haghaidh Thrá Mhór

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) inniu (an 9 Feabhra) go bhfuil iarratas á lorg acu chun seirbhís raidió pobail a sholáthar, le haghaidh cheantar agus phurláin Thrá Mhór.  Cuireadh fógra poiblí ina lorgaítear an t-iarratas sa nuachtán ábhartha áitiúil.

Oibríodh roinnt seirbhísí píolótacha raidió pobail 100 lá i gceantar Thrá Mhór ag Raidió Pobail Thrá Mhór Teoranta (‘Tramore Community Radio Limited’) (atá ag trádáil mar Raidió Pobail Thrá Mhór/Tramore Community Radio). Lorgaíonn an próiseas iarratais a d’fhógair an BAI inniu chun seirbhís raidió pobail a dheimhniú don cheantar ar bhonn fadtéarmach.

Ba cheart go mbeadh an tseirbhís raidió pobail a fhógraítear do Cheantar agus Phurláin Thrá Mhór bunaithe ar chaint go príomha ó thaobh cineáil de, agus a bheith dírithe ar an bpobal.  Ba cheart go rachadh sé i ngleic le leasanna daoine, agus iarracht a dhéanamh chun tairbhe shóisialta a sholáthar do dhaoine i gceantar Thrá Mhór agus ba cheart go mbeadh seirbhís uasmhéadaithe neamhbhrabúsaigh i gceist léi. Anuas air sin, ba cheart go n-éascódh an tseirbhís rochtain ar an tseirbhís agus rannpháirtíocht sa tseirbhís i measc daoine aonair agus grúpaí a chónaíonn i limistéir an tsaincheadúnais.

D’fhorbair an BAI Treoir maidir le hAighneachtaí chun raidió pobail a sholáthar le haghaidh Cheantar agus Phurláin Thrá Mhór, chun cabhrú leis an bpróiseas iarratais.  Is féidir teacht ar bhreis sonraí maidir leis an bpróiseas iarratais agus rochtain ar na cáipéisí ábhartha ar láithreán gréasáin an BAI, www.bai.ie.

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil 12 meán lae Dé Luain an 9 Bealtaine.

CRÍOCH

Is féidir Fiosrúcháin Mheán a sheoladh chuig:

Tony Heffernan / Catherine Heaney

DHR Communications

087 2399508 / 087 2309835