Lorgaítear iarratas ar Sheirbhís Ghaeilge do Chathair Bhaile Átha Cliath

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) inniu (an 11 Feabhra) go bhfuil iarratas á lorg acu chun seirbhís raidió leasa pobail Ghaeilge a sholáthar, le haghaidh Chathair Bhaile Átha Cliath.
Cuireadh fógra poiblí ina lorgaítear an t-iarratas i nuachtán ábhartha áitiúil.   Tá seirbhís leasa pobail do chainteoirí Gaeilge á hoibriú faoi láthair ag Comharchumann Raidió Átha Cliath Teoranta, a chraolann mar Raidió na Life.  Tá an conradh seo sceidealaithe le dul in éag an 31 Eanáir 2017.

Ba cheart go ndéanfadh na cláir ar an tseirbhís díriú ar an bpobal agus dul i ngleic le hábhair is díol spéise do phobal na Gaeilge i mBaile Átha Cliath anuas ar thabhairt faoi thairbhe shóisialta a sholáthar don phobal seo.  Ba cheart gur sheirbhís uasmhéadaithe neamhbhrabúsaigh an tseirbhís agus ba cheart di soláthar a dhéanamh agus tacaíocht a thabhairt do rochtain ar an tseirbhís i measc daoine aonair agus grúpaí a chónaíonn i limistéar an tsaincheadúnais.  Ba cheart go gcuirfeadh an tseirbhís le héagsúlacht na gclár atá ar fáil i limistéar an tsaincheadúnais.

D’fhorbair an Treoir maidir le hAighneachtaí chun raidió leasa pobail Ghaeilge a sholáthar le haghaidh Chathair Bhaile Átha Cliath, chun cabhrú leis an bpróiseas iarratais.  Is féidir teacht ar bhreis sonraí maidir leis an bpróiseas iarratais agus rochtain ar na cáipéisí ábhartha ar láithreán gréasáin an BAI, www.bai.ie.

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil 12 meán lae Dé Céadaoin an 11 Bealtaine 2016.

CRÍOCH

Is féidir Fiosrúcháin Mheán a sheoladh chuig:

Tony Heffernan / Catherine Heaney

DHR Communications

01 4200580/ 087 2399508 / 087 2309835