Lorgaítear Iarratais le haghaidh Sheirbhís Raidió Pobail do Bhaile Átha Luain agus a Purláin

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (29 Bealtaine) go bhfuil sé ag lorg iarratas le haghaidh soláthar sheirbhís raidió pobail le freastal ar phobal Bhaile Átha Luain agus a Purláin. Cuireadh fógra poiblí ag lorg iarratas sa pháipéar áitiúil ábhartha.

Faoi láthair tá Athlone Community Radio Company faoi Theorainn Ráthaíochta (ag trádáil mar Athlone Community Radio) ag soláthar seirbhíse i mBaile Átha Luain agus a Purláin. Rachaidh an conradh seo as feidhm an 28 Samhain 2020.

Ba cheart go mbeadh an tseirbhís raidió pobail dírithe ar an bpobal agus go bhfreastalódh sí  ar shuimeanna an phobail agus tairbhe shóisialta a sholáthar don phobal sa limistéar saincheadúnais. Níor cheart go mbeadh an tseirbhís dírithe ar uasmhéadú brabúis agus go soláthródh agus go dtacódh sí do rochtain ag daoine aonair agus ag grúpaí a bhfuil ina gcónaí sa limistéar saincheadúnais.

D’fhonn cuidiú leis an bpróiseas iarratas, tá Treoirlínte d’Iarratais agus Foirm Iarratais forbartha ag BAI don tseirbhís raidió pobail fógartha. Is féidir tuilleadh sonraí maidir leis an bpróiseas iarratais agus rochtain ar na doiciméid ábhartha a fháil ar shuíomh gréasáin anseo.

Is é 12 a chlog meán lae Dé Céadaoin 28 Lúnasa 2019 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais don tseirbhís.

-CRÍOCH-