Lorgaítear iarratais le haghaidh Seirbhísí Raidió Pobail

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) inniu (an 9 Meitheamh) go bhfuil iarratais á lorg acu chun trí sheirbhís raidió pobail a sholáthar anuas ar a bplean ceadúnaithe don bhliain 2016. Cuireadh fógraí poiblí ina lorgaítear iarratais sa nuachtán áitiúil le haghaidh seirbhísí i ngach ceann de limistéir shaincheadúnais an Oirthuaiscirt, an Iarthuaiscirt agus Bhaile Átha Cliath Theas.

Ba cheart go mbeadh gach ceann de na seirbhísí dírithe ar an bpobal agus dul i ngleic le leas na ndaoine laistigh den limistéar saincheadúnais, agus a lorg chun sochar sóisialta a sholáthar dóibh. Ba cheart nach ndéanfadh na seirbhísí brabús a uasmhéadú agus ba cheart dóibh soláthar a dhéanamh do, agus tacú le, rochtain i measc daoine agus grúpaí a chónaíonn sa limistéar saincheadúnais.

D’fhorbair an BAI cáipéis, Treoir maidir le hAighneachtaí, do gach ceann de na trí sheirbhís a fhógraítear inniu, d’fhonn cabhrú leis an bpróiseas iarratais. Is féidir teacht ar bhreis sonraí maidir leis an bpróiseas iarratais, agus ar rochtain ar na cáipéisí ábhartha, anseo.

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil do na seirbhísí 12 meán lae Dé Céadaoin, an 7 Meán Fómhair 2016.

Nóta

Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh

Soláthraíonn Comharchumann Cumarsáide Pobal Bhaile Átha Cliath Thoir-Thuaidh Teoranta an tseirbhís raidió pobail do Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh agus is mar Near 90.3fm a chraoltar. Éagfaidh an Conradh seo an 20 Meitheamh 2017.

Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh    

Soláthraíonn Dublin 15 Community Broadcasting Co-operative Society Limited an tseirbhís raidió pobail le haghaidh Bhaile Átha Cliath Thiar Thuaidh agus is mar Phoenix FM a chraoltar. Éagfaidh an Conradh seo an 30 Meitheamh 2017.

Baile Átha Cliath Theas

Soláthraíonn Dublin South Local Broadcasting Co-operative Limited an tseirbhís raidió pobail le haghaidh Bhaile Átha Cliath Theas agus is mar Dublin South FM a chraoltar. Éagfaidh an Conradh seo an 20 Meitheamh 2017.

-CRÍOCH-

Is féidir Fiosrúcháin Mheán a sheoladh chuig:

Catherine Heaney / Tony Heffernan DHR Communications 01 4200580 / 087 2309835/ 087 2399508