Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (FOI) 2014, éilítear ar chomhlachtaí FOI ar nós BAI Taifead na Nochtuithe a fhoilsiú, ina bhfuil sonraí gach iarraidh neamhphearsanta a fuarthas faoin FOI ó mhí Eanáir 2015 agus na cinntí a rinne an BAI mar fhreagra ar na hiarrataí sin. Déantar nochtaí a ghrúpáil de réir bliana agus liostáiltear iad de réir na ndátaí a bhfuarthas an iarraidh. Mar eolas, de bharr na rialachán um Chosaint Sonraí, ní féidir an té a rinne an t-iarratas a ainmniú.
Is liosta inchuardaithe é an loga nochta um Shaoráil Faisnéise. Tá an fhaisnéis seo a leanas ann, uimhir an iarratais, catagóir an iarrthóra, an dáta a fuarthas an t-iarratas, tuairisc ar an iarratas (tras-scríofa ón iarratas bunaidh a fuarthas), na cinntí an BAI agus na taifid ábhartha.
Má tá tuilleadh eolais uait ar Thaifead na Nochtuithe, déan teagmháil le do thoil leis an bhfoireann um FOI ar ríomhphost foi@bai.ie nó ar an teileafón ar 01 644 1200.

FOI No. Requester Date of Request Requested Material Decision Date Released PDF
01/2016 Journalist 25/04/2016 Report on the BAI meeting with Communicorp, presented to the Authority November 2015

Partial Grant & link to BAI response

15/06/2016
02/2016 Member of Public 13/06/2016 A breakdown of payments made to companies for translating services between 1/1/13-31/12/15 including each individual payment i.e. the name of the company, the amount paid and a description of the work carried out.

Partial Grant & link to BAI response

19/07/2016
03/2016 Journalist 30/06/2016 Records relating to the most recent annual review of Wireless Group including the BAI's annual report and any submissions or presentations from Wireless.

Partial Grant & link to BAI response

05/08/2016
04/2016 Journalist 29/04/2016 All records relating to provision of funding under R25 S&V

Refused (information already in the public domain) & link to BAI response

06/05/2016
05/2016 Member of the Public 12/05/2016 Response from RTE regarding a letter of complaint he had submitted to them in mid-2015

05/2016 Member of the Public 12/05/2016 Response from RTE regarding a letter of complaint he had submitted to them in mid-2015 Refused & link to BAI response 26/05/2016

26/05/2016