Leithdháileann an BAI beagnach €5.8m ar 120 tionscadal faoin Scéim Sound & Vision

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (An BAI) inniu an (24 Deireadh Fómhair) sonraí maidir leis na dámhachtainí maoinithe is déanaí faoi Scéim um Maoiniú Craolacháin Sound & Vision 3.

I ndiaidh próiseas measúnaithe cuimsitheach, tá maoiniú €5.774m ar an iomlán leithdháilte ar 120 tionscadal. As sin, tá beagán os cionn €5.149m leithdháilte ar 32 tionscadal teilifíse, agus bainfidh 88 tionscadal raidió leas as luach €625,000 de mhaoiniú. Fuarthas thart ar 220 iarratas i gcomhair maoinithe i mBabhta 29 den scéim, ag lorg maoinithe €19.4m.

Cé go bhfuil líon na n-iarratas cosúil leis sin i mbabhtaí le déanaí anuas, tá laghdú beag ó Bhabhta 28 i dtaca leis an méid a iarradh. Níl aon athrú ar chóimheas na n-iarratas teilifíse (81) le raidió (139). Arís eile, is iad na cláir faisnéise na cláir is mó a bhfuil tóir orthu agus is mó a lorgaítear maoiniú dóibh.  I measc roinnt de na tionscadail mhóra a fuair tacaíocht sa bhabhta reatha tá siad seo a leanas:

  • “Comeback”: clár faisnéise le haghaidh RTÉ One ar an dornálaí, Katie Taylor, agus í ag tabhairt aghaidh ar saol gairmiúil na dornálaíochta.
  • “Jump Girls”: clár faisnéise dátheangach do TG4 maidir le saol na mban a bhaineann slí mhaireachtála amach ag barr na rásaíochta seilge náisiúnta
  • “Charred Remains”: clár faisnéise le haghaidh Newstalk maidir le dó Oifig na dTaifead Poiblí i rith an Chogaidh Cathartha.
  • “Na Treibheanna: Music for Life”: sraith dhátheangach do RTÉ One a dhéanfaidh cúrsaí fhochultúir an cheoil in Éirinn a iniúchadh.
  • “The Future is You”: sraith le haghaidh Oireachtas TV atá ceaptha chun daoine óga idir 10-13 bliana d’aois a chur ar an eolas faoi na córais rialtais in Éirinn.

Ag labhairt dó faoin bhfógra, dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe: “Is príomhghné de straitéis an BAI an Scéim Sound and Vision seo, go háirithe faoi na téamaí a bhaineann le héagsúlacht agus iolarthacht a chur chun cinn agus nuálaíocht agus inbhuanaitheacht na hearnála a fheabhsú. Tá ríméad orainn leanúint ar aghaidh lenár dtacaíocht do thionscadail raidió agus teilifíse ar ardchaighdeán do lucht féachana na hÉireann. Ina theannta sin, tá tacaíocht an BAI ina gné lárnach anois i bpleananna maoinithe do thionscadail ar luach níos airde agus, dá bharr sin, cuidíonn sé le hinbhuanaitheacht na hearnála léirithe neamhspleáiche i dteilifís agus i raidió.

“Arís eile, is mó go mór líon na n-iarratas ar mhaoiniú a fuarthas faoin mbabhta seo ná an méid airgid atá ar fáil le leithdháileadh. Mar sin féin, toisc go bhfuil maoiniú bronnta le haghaidh 25 seánra clár thar theilifís agus raidió, táimid muiníneach go dtabharfaidh na tionscadail seo siamsaíocht agus eolas do lucht féachana agus éisteachta na hÉireann.”

Rachaidh an BAI i mbun cainteanna maidir le conarthaí anois le hiarratasóirí rathúla. Tá liosta iomlán de na tionscadail a bhfuil maoiniú á thairiscint dóibh ar fáil le híoslódáil anseo.

CRÍOCH

Teagmháil: Joanne Ahern / Sebastian Enke, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-3239496.