Iarratais á lorg do Sheirbhísí Raidió Pobail

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (4 Bealtaine) go bhfuil sé ag lorg iarratas do sholáthar na dtrí sheirbhís raidió pobail agus seirbhís raidió amháin leas an phobail, ag freastal ar na pobail i ngach aon cheann de na limistéir shaincheadúnais:

 

Tiobraid Árann Thiar Theas – Bailte Thiobraid Árann agus Chaisil agus Máguaird

Soláthraítear an tseirbhís do phobal Bhaile Thiobraid Árann agus Chaisil agus Máguaird faoi láthair le Tipperary Mid-West Radio Cooperative Society Limited, agus craoltar mar Tipperary Mid-West Radio. Rachaidh an Conradh seo in éag an 30 Eanáir 2018. Is é 12 meánlae Dé Máirt 1 Lúnasa 2017 an spriocdháta d’fháil na n-iarratas.

 

An Clár Thiar Theas – Leithinis Cheann Léime siar ó Chill Rois agus An Dún Beag

Is é South West Clare Community Radio Company Limited a sholáthraíonn an tseirbhís do phobal An Chláir Thiar Theas faoi theorainn Ráthaíochta agus craoltar mar Raidió Corca Baiscinn.  Rachaidh an Conradh seo in éag an 30 Eanáir 2018. Is é 12 meánlae Dé Céadaoin 2 Lúnasa 2017 an spriocdháta d’fháil na n-iarratas.

 

Eochaill agus Máguaird

Is le Youghal Communications Company Limited faoi theorainn Ráthaíochta a sholáthair an tseirbhís do phobal Eochaille agus Máguaird, agus craoltar mar Community Radio Youghal.  Rachaidh an Conradh seo in éag an 20 Deireadh Fómhair 2018. Is é 12 meánlae Dé Céadaoin 2 Lúnasa 2017 an spriocdháta d’fháil iarratas.

 

Cathair Chorcaí – Seirbhís Leas an Phobail

Is iad Cork New Life Media a sholáthraíonn an tseirbhís do phobal Críostaí Chathair Chorcaí faoi láthair, agus craoltar mar Life FM. Rachaidh an Conradh seo in éag an 9 Márta 2018. Is é 12 meánlae Dé Céadaoin 2 Lúnasa 2017 an spriocdháta d’fháil iarratas.

 

Táthar tar éis fógraí poiblí ina lorgaítear iarratais a chur sna nuachtáin áitiúla ábhartha.

 

Ba cheart go mbeadh gach aon cheann de na seirbhísí dírithe ar an bpobal agus go dtabharfaidís aghaidh ar leasanna mhuintir limistéar an tsaincheadúnais, agus go bhféachfaidís chun tairbhe sóisialta a sholáthar dóibh.  Ba chóir nach mbeadh na seirbhísí dírithe ar uasmhéadú brabúis, agus go bhforálfaidís agus go dtacóidís do rochtain ag daoine aonair agus ag grúpaí a chónaíonn sa limistéar saincheadúnais.

 

Tá an BAI tar éis cáipéis Treoir d’Aighneachtaí agus Foirm Iarratais a fhorbairt do gach aon cheann de na ceithre sheirbhís á bhfógairt chun cúnamh leis an bpróiseas iarratais.  Is féidir tuilleadh sonraí faoin bpróiseas iarratais, agus rochtain ar na cáipéisí ábhartha a aimsiú anseo.

 

-CRÍOCH-