Iarratais á lorg do Sheirbhísí Raidió Pobail

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) tar éis fógairt inniu (7 Iúil) go bhfuil sé ag lorg iarratas do sholáthar seirbhísí raidió pobail i gCaisleán an Bharraigh agus i gConamara Thiar Thuaidh araon. Táthar tar éis fógraí poiblí ina lorgaítear iarratais a chur sna nuachtáin áitiúla ábhartha.

Ba cheart go mbeadh gach aon cheann de na seirbhísí dírithe ar an bpobal agus go dtabharfaidís aghaidh ar leasanna mhuintir limistéar an tsaincheadúnais, agus go bhféachfaidís chun tairbhe sóisialta a sholáthar dóibh. Ba chóir nach mbeadh na seirbhísí dírithe ar uasmhéadú brabúis, agus go bhforálfaidís agus go dtacóidís do rochtain ag daoine aonair agus ag grúpaí a chónaíonn sa limistéar saincheadúnais.

Tá an BAI tar éis cáipéis Treoir d’Aighneachtaí a fhorbairt chun cúnamh leis an bpróiseas iarratais i leith gach ceann den dá sheirbhís a fhógraítear inniu. Is féidir tuilleadh sonraí i leith an phróisis iarratais, agus rochtain ar na cáipéisí ábhartha, a aimsiú anseo.

Is é 12 meánlae Déardaoin 6 Deireadh Fómhair 2016 an spriocdháta d’fháil na n-iarratas i leith na seirbhísí

Nóta

Caisleán an Bharraigh agus Máguaird
Is é Community Radio Castlebar F.M. Limited a sholáthraíonn an tseirbhís raidió pobail do Chaisleán an Bharraigh agus Máguaird i láthair na huaire. agus craolann sé faoin ainm Community Radio Castlebar (CRC FM). Rachaidh an Conradh sin in éag an 20 Meitheamh 2017.

Conamara Thiar Thuaidh
Is é Connemara Community Radio Limited a sholáthraíonn an tseirbhís raidió pobail do Chonamara Thiar Thuaidh faoi láthair, agus craolann sé faoin ainm Connemara Community Radio. Rachaidh an Conradh sin in éag an 20 Meitheamh 2017.

-CRÍOCH-