Iarratais á lorg ag BAI faoin Scéim Fuaime agus Físe

Suas le €4.5m de mhaoiniú ar fáil do tháirgeoirí closamhairc neamhspleácha, do stáisiúin teilifíse, don raidió seirbhíse poiblí agus do tháirgeoirí fuaime neamhspleácha

Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) ag glacadh anois le hiarratais ar mhaoiniú faoi Bhabhta 37 de Scéim Fhuaim agus Fis 4. Tá suas le €4.5m de mhaoiniú ar fáil faoin mbabhta, a fógraíodh i mí Iúil. Tá an babhta seo ar oscailt do tháirgeoirí closamhairc neamhspleácha, do stáisiúin teilifíse tráchtála, pobail agus seirbhíse poiblí, don raidió seirbhíse poiblí agus do tháirgeoirí fuaime neamhspleácha.

Ag trácht dó ar an Scéim, dúirt príomhfheidhmeannach BAI, Michael O’Keeffe: “Soláthraíodh €2m éigin den mhaoiniú atá ar fáil faoin mbabhta seo mar chuid de phlean Spreagthach Post COVID-19 ag an Rialtas agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil arís leis an Aire Catherine Martin agus an leis an Rialtas as riachtanais leanúnacha na hearnála a aithint agus tacú leo, is earnáil a bhfuil ról chomh tábhachtach sin aici i saol na hÉireann. Tá súil againn go gcabhróidh an maoiniú sin ar shlí éigin leis an tionchar airgeadais atá ag COVID-19 ar na hearnálacha craolacháin, fuaime agus closamhairc a mhaolú agus táimid ag tnúth leis na hiarratais chruthaitheacha nuálacha a leanfaidh as an bpróiseas a fheiceáil.”

Is é seo an tríú tionscnamh atá fógartha ag BAI i mbliana faoi Scéim Fhuaim agus Fís 4, trína bhfuil breis is €7m de mhaoiniú á chur ar fáil do chraoltóirí raidió agus teilifíse agus do tháirgeoirí neamhspleácha ar fud na tíre. Ina theannta sin, bhronn BAI €7.02m de mhaoiniú ar 126 thionscadal raidió agus teilifíse faoin mbabhta deiridh de Scéim Fhuaim agus Fís 3 i mí Aibreáin.

Tá treoirlínte agus an fhoirm iarratais i gcomhair Bhabhta 37 de Scéim Fhuaim agus Fís 4 ar fáil anois ar shuíomh Gréasáin anseo. Is é Dé Céadaoin, ag meánlae, 7 Deireadh Fómhair 2020 an dáta deiridh i gcomhair iarratais.

CRÍOCH

Ceisteanna ó na Meáin Chumarsáide: Tony Heffernan / Thelma Harris, DHR Communications, 087-2399508 / 083-0517622

Gach ceist eile: BAI, 01-6441200.