Glaoc ar Thairiscintí: Seirbhísí Taighde – BAI Straitéis Sheirbhísí Chraolacháin

Ba mhaith le hÚdarás Craolacháin na hÉireann conradh a bhronnadh don fhoráil de sheirbhísí taighde chun tacaíocht an fhorbairt de Straitéis Sheirbhísí Chraolacháin (SSC) athbhreithnithe. Cuireann an SSC an creat ar fáil don cheapadh de phleananna ceadúnaithe agus gníomhaíochtaí bainteach ón Údarás. Ba chóir don SSC athbhreithnithe tacaíocht a thabhairt do bhunchuspóir straitéiseach na hÚdaráis chun rialú, cothú agus tacú le craolachán; iolracht guthanna a chur chun cinn, asraonta agus foinsí i meán na hÉireann; agus ábhar ábhartha d’ardchaighdeáin ilghnéitheach agus ó thaobh cultúir de a chothú do lucht éisteachta na hÉireann. Ba chóir d’athbhreithnithe cuimsitheach den earnáil chraolacháin in Éirinn eolas tábhachtach a theastaíonn ón Údarás a chur ar fáil d’fhorbairt an SSC. San áireamh ba chóir go mbeadh measúnú ar na struchtúir reatha agus treochtaí an todhchaí don mhargadh craolacháin, teastaíonn agus fabhair na struchtúir agus riachtanais an todhchaí don earnáil craolacháin neamhspleách ón lucht éisteachta agus na riachtanais sa todhchaí do rialacháin craolta, le haghaidh roghanna a fhiosrú chun polasaí a bhunú ar raidió digiteach agus Teilifís Dhigiteach Thrastíre a chur chun cinn.

Tá Glaoch ar Thairiscintí curtha ar Etenders.gov.ie agus is é an dáta deireanach le haghaidh Iarratais ná an 25ú Iúil 2017 ag a 12 meán lae.