Gairm ar thairiscintí: Seirbhísí Sainchomhairleoireachta um Chaidreamh Poiblí, Gnóthaí Poiblí agus Caidreamh leis na Meáin

Is mian le hÚdarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) conradh a bhronnadh chun seirbhísí Sainchomhairleoireachta um Chaidreamh Poiblí, Gnóthaí Poiblí agus Caidreamh leis na Meáin a sholáthar chun tacú le baint amach na gcuspóirí straitéiseacha, faoi mar a dtugtar cuntas air i ndréacht-Ráiteas Straitéise 2017-2019.

Tá Gairm ar Thairiscintí curtha in airde anois ar Etenders.gov.ie agus is é an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí Déardaoin, an 9 Márta ag 12 meán lae.