Folúntas sa BAI: Oifigeach Cléireachais – Feidhm Airgeadais

Tuilleadh eolais agus an próiseas iarratais

Roghnaíodh an ghníomhaireacht earcaíochta Accountancy Professionals (www.accpro.ie) leis an bhfeachtas seo a reáchtáil don BAI. Ba chóir gach ceist agus iarratas a sheoladh chuig Eoin Martin ar eoin@accpro.ie nó 01 6522350.

Ní thabharfar freagra ar iarratas aonair a sheolfar go dtí an BAI.

Tá iarratais dúnta anois.