Folúntas HEO sa BAI

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag lorg iarratais ar dhá fholúntas láithreach ar leibhéal Ardoifigigh Fheidhmiúcháin (HEO) mar seo a leanas:

  1. Conradh sealadach ar théarma seasta (1 bhliain amháin)

Tugtar achoimre anseo ar shonraí an phoist lena n-áirítear na scileanna agus an taithí a theastaíonn.  Ba chóir iarratais chomhlánaithe a chur isteach trí ríomhphost chuig sowens@bai.ie roimh 12 meán lae ar a dhéanaí ar an Aoine, an 27ú Márta 2020. Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh an spriocdháta.

  1. Conradh sealadach ar théarma seasta (3 Bliana), le Gaeilge líofa, idir labhairt agus scríobh

Tugtar achoimre anseo ar shonraí an phoist lena n-áirítear na scileanna agus an taithí a theastaíonn.  Ba chóir iarratais chomhlánaithe a chur isteach trí ríomhphost chuig sowens@bai.ie roimh 12 meán lae ar a dhéanaí ar an Aoine, an 3ú Aibreán 2020. Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh an spriocdháta.

 

CRÍOCH