Folúntas HEO sa BAI: Conradh sealadach ar théarma seasta (2 Bhliain)

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag lorg iarratais ar folúntas láithreach ar léibhéal Bainisteora (HEO) conradh sealadach ar théarma seasta (2 Bhliain).

Tugtar achoimre anseo ar shonraí an phoist lena n-áirítear na scileanna agus an taithí a theastaíonn.

Ba cheart do pháirtí leasmhar ar bith iarratais a thaisceadh trí ríomhphost chuig reception@bai.ie faoi mheán lae Dé Céadaoin 29ú Bealtaine 2019. Ní ghlacfar le hiarratais a chuirfear isteach go déanach.