Folúntas HEO sa BAI: chonradh ar théarma seasta do trí-bliana

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag lorg iarratais ar folúntas láithreach ar léibhéal Bainisteora (HEO).

Tugtar achoimre anseo ar shonraí an phoist lena n-áirítear na scileanna agus an taithí a theastaíonn.

Ba cheart do pháirtí leasmhar ar bith a gCuraclam Vitae (CV) a thaisceadh trí ríomhphost chuig reception@bai.ie faoi mheán lae Dé hAoine 1ú Meán Fomhair 2017. Ní ghlacfar le hiarratais a chuirfear isteach go déanach.

Tá iarratais dúnta anois.