Folúntas HEO Páirtaimseartha sa BAI

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag lorg iarratais ar folúntas láithreach ar leibhéal Ardoifigigh Fheidhmiúcháin (HEO) mar seo a leanas:

Conradh sealadach ar théarma seasta páirtaimseartha (2 bliaina)

Tugtar achoimre anseo ar shonraí an phoist lena n-áirítear na scileanna agus an taithí ata de dhíth.  Ba chóir iarratais chomhlánaithe a chur isteach trí ríomhphost chuig sowens@bai.ie roimh 12 meán lae ar a dhéanaí Dé hAoine, an 24ú Aibreán 2020. Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh an spriocdháta.