Folúntas EO sa BAI: Oifigeach Feidhmiúcháin airgeadais buan

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag lorg iarratais ar folúntas láithreach na nOifigeach Feidhmiúcháin d’oifigeach feidhmiúcháin airgeadais buan.

Tugtar achoimre anseo ar shonraí an phoist lena n-áirítear na scileanna agus an taithí a theastaíonn.

Ba cheart do pháirtí leasmhar ar bith a gCuraclam Vitae (CV) a thaisceadh trí ríomhphost chuig reception@bai.ie faoi mheán lae Déardaoin 29ú Márta 2018. Ní ghlacfar le hiarratais a chuirfear isteach go déanach.

Tá iarratais dúnta anois.