Foilsíonn Údarás Craolacháin na hÉireann treoirlínte nuashonraithe i dtaca le reifrinn a chlúdach

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) treoirlínte nuashonraithe inniu (13.03.18) i dtaca le reifrinn a chlúdach.  Foilsítear na treoirlínte seo roimh an reifreann atá beartaithe i dtaca leis an 36ú leasú ar an mBunreacht agus reifrinn eile a reáchtálfar i dtaca le leasuithe ar an mbunreacht agus athchóirithe bunreachtúla sna blianta amach romhainn.

Forbraíodh na treoirlínte i dtaca leis na forálacha a dhéantar i gCód Údarás Craolacháin na hÉireann um Chothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht sa Nuacht agus i gCúrsaí Reatha agus tugtar treoir agus comhairle do chraoltóirí faoin gcaoi is féidir a bheith cothrom, oibiachtúil agus neamhchlaonta sa chlúdach a dhéanfar ar na feachtais reifrinn a tharlóidh amach anseo.

I measc na n-ábhar a chlúdaítear sna treoirlínte nuashonraithe, pléitear na slí éagsúla chun cothroime, oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht a bhaint amach, coinbhleachtaí leasa; agus clúdach ar phobalbhreitheanna.  Áirítear ar na ceisteanna eile a phléitear sna treoirlínte ná ionchuir ar an aer trí na meáin shóisialta agus an cosc atá ar láithreoirí an lucht féachana nó an lucht éisteachta a spreagadh vóta a chaitheamh ar son nó in aghaidh toradh áirithe sa reifreann, agus an dualgas chun fógraí déanta thar ceann Choimisiúin na Reifrinn  a craoladh.

Anuas air sin, moltar do chraoltóirí sna treoirlínte go mba chóir go mbeadh guthanna agus tuairimí éagsúla mar chuid den chlúdach a dhéantar lena n-áirítear guthanna éagsúla ó thaobh inscne agus éagsúlacht chultúrtha de. Mar a bhí i gceist le treoirlínte eile roimhe seo, beidh moratóir iomlán ar an gclúdach ó 2pm ar an lá sula ndéanfar an vótáil agus ní chuirfear deireadh leis arís go ndúnfar na hionaid vótála ar lá na ballóide.

Cuirfear na treoirlínte seo chun feidhme ar an dáta éifeachtach maidir leis an reifreann atá beartaithe i dtaobh an 36ú leasú ar an mBunreacht. D’fhonn na treoirlínte a chur chun cinn, reáchtálfar seisiúin eolais agus ceardlanna do chraoltóirí agus beidh seoladh ríomhphoist saincheaptha in úsáid freisin.

Labhair Michael O’ Keeffe, príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann mar seo a leanas agus na treoirlínte á seoladh: “Cuirtear béim mhór leis na treoirlínte a foilsíodh inniu ar an gcaoi is féidir a bheith cothrom, oibiachtúil agus neamhchlaonta agus ar an gcaoi a bhfuil níos mó ná am craolta do na grúpaí feachtais éagsúla i gceist agus nach gá go mbeadh cothroime shaorga ann.

“Leagtar béim air leis na treoirlínte freisin go ndéanfaí freastal ní b’fhearr ar an bpobal mura mbeadh sáraíocht i gceist leis an gclúdach ach go leagfaí béim leis an gclúdach ar na ceisteanna a bhaineann leis an reifreann. Cuirtear leis an gcur chuige a úsáideadh i dtaca leis an gclúdach a rinneadh ar an reifreann faoin gcomhionannas pósta in 2015 leis na treoirlínte seo.”

CRÍOCH

Teagmháil: Tony Heffernan / Sebastian Enke, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-2399508 / 087-3239496

 Nóta d’eagarthóirí

  • Is féidir leagan Béarla de na Treoirlínte i dtaca le reifrinn a chlúdach a íoslódáil anseo.
  • Is féidir leagan Gaeilge de na Treoirlínte i dtaca le reifrinn a chlúdach a íoslódáil anseo.
  • Is féidir Cód Údarás Craolacháin na hÉireann um Chothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht a íoslódáil anseo.
  • Is féidir Nótaí míniúcháin i dtaca le Cód Údarás Craolacháin na hÉireann um Chothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht a íoslódáil anseo.