Foilsíonn Údarás Craolacháin na hÉireann treoirlínte nuashonraithe i dtaca le cumhdach toghchán

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann treoirlínte nuashonraithe inniu (20.09.18) i dtaca le toghcháin a chlúdach. Baineann na treoirlínte seo le toghchán na hUachtaránachta atá beartaithe don Aoine an 26 Deireadh Fómhair agus le toghcháin eile amach anseo.

Forbraíodh na treoirlínte i dtaca leis na forálacha a dhéantar i gCód Údarás Craolacháin na hÉireann um Chothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht sa Nuacht agus i gCúrsaí Reatha agus tugtar treoir agus comhairle do chraoltóirí faoin gcaoi is féidir a bheith cothrom, oibiachtúil agus neamhchlaonta sa chlúdach a dhéanfar ar na feachtais toghcháin a tharlóidh amach anseo.

I measc na gcúrsaí a chumhdaítear sna treoirlínte nuashonraithe tá na bealaí éagsúla ina bhféadfaí cothroime, oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht a bhaint amach, agus an chaoi a bhféadfaí machnamh a dhéanamh ar choinbhleachtaí leasa, na meáin shóisialta, craoltaí páirtithe polaitíochta agus tuairisciú ar phobalbhreitheanna. Beidh éifeacht leis na treoirlínte ón 27 Meán Fómhair 2018.

Dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach an Údaráis, ag trácht dó ar na treoirlínte: “Tá ról tábhachtach agus luachmhar ag craoltóirí sa tslí a gcuirfear faisnéis faoi thoghchán in iúl do mhuintir na hÉireann agus sa tslí a bpléifear an fhaisnéis. Ba cheart go gcuideodh foilsiú na dtreoirlínte inniu le craoltóirí ionas go mbeidh a gcur chuige maidir leis an gcumhdach oscailte, trédhearcach cothrom do gach páirtí leasmhar.

Chuige sin, aithníonn an tÚdarás an tábhacht atá leis na meáin shóisialta mar bhealach chun an lucht féachana a mhealladh isteach i gcúrsaí nuachta agus cúrsaí reatha agus léirítear é sin leis an gceangal a chuirtear ar chraoltóirí beartais agus nósanna imeachta cuí a bheith acu chun míreanna ar an aer a fhaightear trí na meáin shóisialta a láimhseáil. Foráiltear sna treoirlínte freisin go gcuirfeadh craoltóirí nósanna imeachta i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar aon choinbhleachtaí leasa a bheadh ann nó a thiocfadh chun cinn i ndáil le duine ar bith ag a bhfuil baint eagarthóireachta le hábhar nuachta nó cúrsaí reatha ar bith, cibé an ar an aer nó den aer a oibríonn siad.”

Beidh feidhm leis na treoirlínte toghcháin nuashonraithe ag an am céanna le Treoirlínte Reifrinn Údarás Craolacháin na hÉireann, a mbeidh éifeacht leo ón 27 Meán Fómhair, agus a bhainfidh le cumhdach an reifrinn maidir le diamhasla. Beidh éifeacht leis an dá shraith Treoirlínte go dtí go ndúnfar na stáisiúin vótála an 26 Deireadh Fómhair 2018.

CRÍOCH

Teagmháil: Sebastian Enke / Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-3239496 / 087-9881837

Nóta d’eagarthóirí

  • Is féidir leagan Béarla de na Treoirlínte i dtaca le reifrinn a chlúdach a íoslódáil anseo.
  • Is féidir leagan Gaeilge de na Treoirlínte i dtaca le reifrinn a chlúdach a íoslódáil anseo.
  • Is féidir Cód Údarás Craolacháin na hÉireann um Chothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht a íoslódáil anseo.
  • Is féidir Nótaí míniúcháin i dtaca le Cód Údarás Craolacháin na hÉireann um Chothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht a íoslódáil anseo.