Fógraítear folúntais i mBord an BAI, Coiste Bronnta Conarthaí agus Coiste Comhlíonta an BAI ar stateboards.ie

D’fhógair an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí folúntais le déanaí atá i mBord an BAI, Coiste Bronnta Conarthaí agus Coiste Comhlíonta an BAI.  Tá folúntas amháin ann faoi láthair sa Bhord agus folúntas amháin sa Choiste Bronnta Conarthaí, agus tá dhá fholúntas le líonadh ar an gCoiste Comhlíonta, ina measc post Cathaoirligh.   Is é an spriocdháta chun léiriú spéise a sheoladh ar aghaidh, trí láithreán gréasáin stateboards.ie, Déardaoin an 8 Nollaig.

Tá fáil ar a thuilleadh faisnéise tríd an nasc a leanas: http://www.stateboards.ie/stateboards/campaignAdverts.htm