Fógraíonn Údarás Craolacháin na hÉireann dáta éifeachtach do chur i bhfeidhm a threoirlínte craolacháin i ndáil le clúdach ar na toghcháin Eorpacha agus Áitiúla agus ar an reifreann atá ag teacht aníos

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (10.04.2019) an dáta éifeachtach do chur i bhfeidhm a threoirlínte craolacháin i ndáil le clúdach ar na toghcháin Eorpacha agus Áitiúla agus ar an reifreann chun an Bhunreacht a leasú i ndáil le scaoileadh pósta atá ag teacht aníos. Tiocfaidh an dá shraith Treoirlínte i bhfeidhm Dé Céadaoin, 24 Aibreán 2019 agus fanfaidh siad i bhfeidhm go dtí 10.00 pm Dé hAoine, 24 Bealtaine 2019, lá na dtoghchán agus an reifrinn.

Cumhdaítear réimse saincheisteanna sna treoirlínte, lena n-áirítear na bealaí éagsúla ina bhféadfaí cothroime, oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht a bhaint amach; an chaoi a bhféadfaí coinbhleachtaí leasa a sheachaint; clúdach pobalbhreitheanna; fógraíocht agus craoltaí páirtithe polaitíochta; éagsúlacht i gclúdach a bhaint amach agus láimhseáil gearán.

Leagtar amach sna treoirlínte freisin na ceanglais do chraoltóirí maidir le húsáid na meán sóisialta i rith tréimhse feachtais toghcháin nó reifrinn agus cuirtear an riail ina leith sin atá i gCód an Údaráis maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i gCláir Nuachta agus Cúrsaí Reatha i gcuimhne do chraoltóirí sna treoirlínte freisin.  Éilíonn seo ar chraoltóirí treoirlínte a bheith i bhfeidhm acu maidir le húsáid meán sóisialta i gclúdach nuachta agus cúrsaí reatha. Léirítear sna treoirlínte freisin an riachtanas do chúram breise agus na meáin shóisialta á n-úsáid nuair atá feachtais reifrinn nó toghcháin á chlúdach.

Mar a bhí roimhe seo, beidh moratóir iomlán ar an gclúdach craolacháin ó 2.00 pm ar an lá sula ndéanfar an vótáil agus ní chuirfear deireadh leis arís go ndúnfar na hionaid vótála Dé hAoine, 24 Bealtaine 2019. Beidh an moratóir i bhfeidhm freisin ar chlúdach pobalbhreitheanna maidir le Méaraí dírthofa i gCorcaigh, Luimneach agus Port Láirge, a reáchtálfar ar an lá céanna.

Agus é ag labhairt faoi na Treoirlínte, dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann: “Beidh ról lárnach ag craoltóirí chun eolas a thabhairt don phobal maidir leis na toghcháin agus an reifreann atá ag teacht aníos. Tá sé mar aidhm leis na treoirlínte cabhrú le craoltóirí a n-oibleagáid reachtúil a shásamh chun cothroime, oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht a bhaint amach ina gclúdach ar an bhfeachtas toghcháin agus reifrinn.  Ceapadh iad freisin lena chinntiú go mbeidh clúdach cothrom ag lucht éisteachta agus lucht féachana ar na ceisteanna ar fad agus cinneadh á dhéanamh acu maidir lena vóta a chaitheamh.

“Cuireann na treoirlínte i gcuimhne do chraoltóirí gur cheart a thabhairt ar aird gur féidir cothroime, oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht a bhaint amach ar bhealaí éagsúla, mar shampla, trí na rannpháirtithe a roghnaítear, an t-am craolta a thugtar, raon feidhme na díospóireachta, struchtúr an chláir, an tslí a láimhseálann an láithreoir an topaic, comhdhéanamh lucht éisteachta, nó trí mhodhanna oiriúnacha eile.

“Bhí na treoirlínte d’fheachtais toghcháin agus reifrinn roimhe seo cabhrach do chraoltóirí agus bhí ardleibhéal comhlíonta ann. Táimid muiníneach go gcinnteoidh na treoirlínte seo clúdach cothrom, oibiachtúil agus neamhchlaonta ar na toghcháin Eorpacha agus Rialtais Áitiúil agus ar an reifreann ar an 24 Bealtaine.”

CRÍOCH

Teagmháil: Tony Heffernan / Sebastian Enke, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-2399508 / 087-3239496

Nóta d’eagarthóirí

  • Is féidir leagan Béarla de na treoirlínte i dtaca le toghchán a chlúdach a íoslódáil anseo.
  • Is féidir leagan Gaeilge de na treoirlínte i dtaca le toghchán a chlúdach a íoslódáil anseo.
  • Is féidir leagan Béarla de na treoirlínte i dtaca le reifrinn a chlúdach a íoslódáil anseo.
  • Is féidir leagan Gaeilge de na treoirlínte i dtaca le reifrinn a chlúdach a íoslódáil anseo.
  • Is féidir Cód Údarás Craolacháin na hÉireann um Chothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht a íoslódáil anseo.
  • Is féidir Nótaí míniúcháin i dtaca le Cód Údarás Craolacháin na hÉireann um Chothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht a íoslódáil anseo.
  • Mar gur imeachtaí áitiúla iad na trí phobalbhreith faoi mhéaraí dírthofa titeann siad lasmuigh de raon feidhme na dtreoirlínte toghcháin agus reifrinn, seachas cur i bhfeidhm an mhoratóra. Ach beidh feidhm le Cód an Údaráis maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i gCláir Nuachta agus Cúrsaí Reatha ar chlúdach na bpobalbhreitheanna.