Fógraíonn Ceanada agus Éire go n-athosclófar an dreasacht forbartha do thionscadail chlosamhairc

Toronto / Baile Átha Cliath, an 8 Samhain, 2016 – d’fhógair Ciste Meán Cheanada Media (CMC) agus Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) inniu go n-athosclófar a ndreasacht chistithe chun tionscadail chlosamhairc a fhorbairt. Cuirfear CAD$150,000, ar an iomlán, ar fáil chun tacú le léiritheoirí Éireannacha agus Ceanadacha chun comhléiriúcháin a fhorbairt a chraolfar ar sheirbhísí teilifíse na hÉireann agus Cheanada. Is féidir teacht ar threoirlínte, cáipéisí iarratais agus ar spriocdháta d’aighneachtaí anseo. Spreagtar léiritheoirí Ceanadacha agus Éireannacha chun iarratas a dhéanamh faoin 13 Eanáir, 2017.

Leithdháilfear cistiú a bhronnfar faoi dhreasacht chomhfhorbartha Cheanada-na hÉireann um thionscadail chlosamhairc trí phróiseas iarratais oscailte do thionscadail a chomhlíonann na critéir ábhartha. Déanfaidh coiste roghnaithe d’ionadaithe de CMC agus den BAI measúnú agus roghnú ar na tionscadail bhuaiteacha. Ranníoc an dá eagraíocht sciar comhionann i gcistiú iomlán na dreasachta forbartha.

Tugtar cuireadh do léiritheoirí ar spéis leo comhpháirtí idirnáisiúnta a aimsiú mar chuid den dreasacht forbartha seo próifíl dá gcuideachta a chur in airde ar láithreán gréasáin CMF trí chliceáil anseo. Beidh próifílí inrochtana ag cách, ina measc comhpháirtithe féideartha ó thíortha eile.

Mar chuid den chéad bhabhta d’iarratais a fuarthas faoin gclár seo, is deas le CMC agus leis an BAI a fhógairt go ndearnadh ceangaltas CAD$48,096 chun forbairt The Drownings a chistiú. Fiosraíonn an tsraith cláir faisnéise 6×60 seo, a léirigh Soshefeigh Media (Ceanada) agus New Decade TV (Éire), cúinsí fíor-chosúla faoina ndeachaigh fir óga ar iarraidh agus ar thángthas orthu i ndiaidh gur bádh iad sna huiscí éadoimhne ar fud Cheanada agus na hÉireann. Ranníoc CMC CAD$23,100 leis an tionscadal seo, agus ranníoc an BAI €17,142 (thart ar CAD$25,000) leis.