Fógraíonn an BAI Sonraí faoin bPlean Ceadúnaithe

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) sonraí inniu (Dé Máirt, an 25 Aibreán) faoin bPlean Ceadúnaithe don chuid eile den bhliain 2017. Cuimsíonn an Plean trí sheirbhís pobail raidió agus seirbhís pobal comhspéise raidió. Is iad seo a leanas sonraí na seirbhísí a cheadúnófar:

Cineál Seirbhíse Limistéar Saincheadúnais Sprioclucht Éisteachta
Pobal Iardheisceart an Chláir – Leithinis Cheann Léime, siar ó Chill Rois agus An Dún Beag Pobal Áitiúil
Pobal Iardheisceart Thiobraid Árann (baile Thiobraid Árann agus baile Chaisil agus an ceantar máguaird) Pobal Áitiúil
Pobal Comhspéise Cathair Chorcaí Pobal Críostaí
Pobal Baile Eochaille agus an ceantar Máguaird Pobal Áitiúil

Faoin Acht Craolacháin 2009, ceanglaítear ar an BAI pleananna a chur le chéile maidir le líon, le cineál agus le raon feidhme na gconarthaí craolacháin a mbeartaíonn sé dul isteach iontu.

Tabharfaidh an tÚdarás treoir anois do Choiste an BAI um Dheonú Conarthaí iarratais a lorg ar chonarthaí craolacháin fuaime sna limistéir ábhartha shaincheadúnais. Leagfar tuilleadh faisnéise faoin bpróiseas ceadúnaithe amach sna míonna atá le teacht.

Tá cóip den Phlean Ceadúnaithe don chuid eile den bhliain 2017 ar fáil anseo.

Críóch-

Déan teagmháil le: Sebastian Enke / Tony Heffernan, DHR Communications, Tel: 01-4200580 / 087-3239496 / 087-2399508