Fógraíonn BAI maoiniú €536,000 faoi Chlár um Fhoghlaim Earnála agus Clár Urraíochta

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (an 2 Feabhra) leithdháileadh maoinithe do 2016 faoi dhá príomhthionscnamh – a Chlár um Fhoghlaim agus Forbairt Earnála agus a Scéim Urraíochta.  Tá maoiniú €406,000 ceadaithe ag an Údarás le haghaidh réimse tionscnamh oiliúna agus forbartha agus bainfidh 22 imeacht agus gníomhaíocht tairbhe as maoiniú €130,000 faoin Scéim Urraíochta.

Ar na 12 líonra a bhainfidh tairbhe as an maoiniú faoin gClár um Fhoghlaim agus Forbairt Earnála tá CRAOL (comhlacht ionadaíoch raidió pobail); Learning Waves (eagraíocht iondadaíoch do chraoltóirí raidió tráchtála); Community Television Association; Léiritheoirí Scáileán na hÉireann; Women on Air; agus Ceardchumann Náisiúnta na nIriseoirí. I measc na dtionscnamh eile um Fhoghlaim agus Forbairt Earnála atá ann do 2016 beidh an Scéim Tacaíochta do Chraolachán Pobail, Scéim Maoiniúcháin i leith Taighde ar na Meáin agus imeachtaí a bhaineann le tionscail.

Scéim Urraíochta á feidhmiú ag an BAI ar feadh roinnt blianta trína dtugtar tacaíocht airgeadais agus tacaíocht chomhchineáil do réimse imeachtaí agus gníomhaíochtaí a bhíonn ar siúl in aon bhliain ar leith. Fuarthas 36 iarratas san iomlán ar thacaíocht i gcomhair na bliana 2016 faoin Scéim.  Ar an 22 iarratas ar éirigh leo bhí féilte teilifíse, raidió agus scannán, searmanais dámhachtainí, iriseoireacht iniúchach agus imeachtaí Gaeilge.

Ag trácht dó ar an maoiniú a fógraíodh inniu, dúirt príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe: “Meastar gur príomhghníomhaíocht í an urraíocht a ardaíonn próifíl an BAI agus a mhéadaíonn feasacht faoina chuspóirí straitéiseacha, chomh maith le spreagadh a thabhairt d’fhás agus d’fhorbairt leanúnach na hearnála closamhairc in Éirinn.

“Ceann de na scéimeanna nuálacha agus rathúla ar tugadh tacaíocht dóibh an bhliain seo caite faoin gClár um Fhoghlaim agus Forbairt Earnála bhí ‘Scéalta Móra don Scáileán Beag (Big Stories for the Small Screen)’, tionscnamh oiliúna a bhí dírithe ar scileanna a fhorbairt in Éirinn ó thaobh drámaí fadfhoirme ardchaighdeán a chruthú don scáileán. Tá sé maoinithe ag an BAI agus ag Screen Training Ireland agus thug réimse chraoltóirí agus eagraíochtaí gairmiúla tacaíocht dó.  D’éirigh thar cionn leis an gcéad mhodúl a reáchtáladh i mBaile Átha Cliath i mí na Samhna 2015, agus cúis áthais dúinn a bheith in ann maoiniú breise a dhámhadh ar an dara modúl in 2016.”

“Faoi mar a tharlaíonn i mbeagnach gach clár tacaíochta atá á fheidhmiú ag an BAI, fuarthas i bhfad níos mó iarratas ar Urraíocht agus ar Fhoghlaim agus Forbairt Earnála ná an maoiniú atá ar fáil. Tá a fhios agam go bhfuil díomá ar roinnt iarratasóirí an uair seo.  Mar sin féin, tá mé an-sásta go raibh sé ar ár gcumas tacú le líon mór iarratasóirí faoin dá scéim, rud a chabhróidh chun cur leis an gcáil náisiúnta agus idirnáisiúnta atá ar chraoltóirí raidió agus teilifíse agus ar lucht déanta scannán agus clár na hÉireann”, a dúirt an tUasal O’Keeffe.

 

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí

Liosta na nDreamanna a fuair Maoiniú um Fhoghlaim agus Forbairt Earnála

Maoiniú Líonra

CRAOL – The Community Radio Forum
Learning Waves
Community Television Association (CTA)
Creative Europe Desk Ireland (CEDI)
Irish Hospital Radio Network
Screen Producers Ireland (SPI)
Women on Air
Screen Directors Guild Ireland (SDGI)
National Union of Journalists (NUJ)
Women in Film and Television
Animation Skillnets
Creative Europe Desk Galway

Gníomhaíochtaí Forbartha agus Foghlama eile

Media Research Funding Scheme
Community Broadcasting Support Scheme
Innovation Scheme: Big Stories
Innovation Scheme: Red Rock Training Programme
Skills Strategy for the Audiovisual sector
Industry-related events
Temporary Services T&D Scheme

Liosta na nDreamanna ar Tugadh Maoiniú Urraíochta Dóibh

Sounds Alive 2016
Tweakle
Hearsav lnternational Audio Fest
PPI Radio Awards 2016
Comórtas Náisiúnta Ghlór na nGael
Seachtain na Gaeilge
Cork Film Festival 2016
Radharc Trust
Age & Opportunity
Film in Cork
Gaze Film Festival
Guth Gafa Documantary Festival
Mary Raftery Fund
Animation Dingle
Dublin International Film Festival Screentest Event
Irish Film Institute Documentary Festival
Galway Film Centre
Galway Film Fleadh
Celtic Media Festival
Archiving Tomorrow 2016 – Archives at Risk
Clearun Media Conference
IFTA awards