Fógraíonn BAI maoiniú dar luach beagnach €500,000 trína Scéim Urraíochta agus trína Chlár Foghlama agus Forbartha Earnála

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (17.02.22) sonraí maidir le leithdháiltí maoinithe faoina Scéim Urraíochta agus faoin tsraith um maoiniú líonra dá chlár Foghlama agus Forbartha Earnála Tá maoiniú dar luach €499,500 faofa ag BAI chun tacaíocht a thabhairt do réimse gníomhaíochtaí agus grúpaí ionadaíochta, a bhfuil cur síos ar a sonraí le fáil thíos faoi seo.

An Scéim Urraíochta

Soláthraíonn Scéim Urraíochta BAI maoiniú chun tacaíocht a thabhairt d’imeachtaí agus do gníomhaíochtaí a bhaineann leis na meáin agus is é an aidhm atá léi ná feasacht ar BAI agus a obair a mhéadú chomh maith le cabhrú le chomhlíonadh chuspóirí straitéiseacha BAI a bhaint amach. Tar éis measúnú a dhéanamh ar an mbabhta maoinithe is déanaí, tá €149,500 ar mhaoiniú urraíochta á bhronnadh ag BAI ar 23 iarratasóir rathúil.  Is féidir liosta a fháil de na faighteoirí maoinithe rathúla sa mhír ‘Nóta d’Eagarthóirí’.

Foghlaim agus Forbairt Earnála

Tacaíonn BAI le réimse líonraí tionsclaíochta faoina Chlár Foghlama agus Forbartha Earnála. Tá maoiniú dar luach €350,000 á bhronnadh ar 16 eagraíocht tionsclaíochta agus ionadaíochta chun cabhrú leo lena ngníomhaíochtaí i mbliana.  Is féidir liosta a fháil de na faighteoirí maoinithe sin sa mhír ‘Nóta d’Eagarthóirí’.

Dúirt Celene Craig, Príomhfheidhmeannach BAI, ag trácht di ar na leithdháiltí maoinithe: “Tá lúcháir ar Údarás Craolacháin na hÉireann tacaíocht a thabhairt an athuair do ghníomhaíochtaí agus tionscnaimh ó réimse leathan iarratasóirí agus grúpaí ionadaíochta mar chuid dár Scéim Urraíochta agus dár gClár Foghlama agus Forbartha Earnála.

“Cabhraíonn an tacaíocht ón dá chlár le comhlíonadh cuspóirí straitéiseacha BAI maidir le dul chun cinn na héagsúlachta agus na hiolrachta, maidir le luchtanna féachana/éisteachta a chumasú agus maidir le nuálaíocht agus inbhuanaitheacht a bhreisiú do na hearnálacha craolacháin agus closamhairc. Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis na hiarrthóirí go léir agus guím gach rath orthu leis na tionscnaimh éagsúla atá acu.”

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar tionscnaimh mhaoinithe BAI anseo.

CRÍOCH

Teagmháil meán: Thelma Harris / Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 083-0517622 / 087-9881837.

Gach ceist eile: téigh i dteagmháil leis an Údarás ag 01-6441200.

Nóta d’Eagarthóirí:

Liosta de na faighteoirí maoinithe faoin gClár Urraíochta:

 • Animation Dingle Festival 2022
 • AudioCraft 2022
 • Féile Meán Bhéal Feirste
 • Catalyst International Film Festival
 • Féile na Meán Ceilteach
 • Choice Music Prize
 • Cleraun Media Ethics Forum
 • Féile Scannán Idirnáisiúnta Chorcaí
 • Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath
 • Fresh International Film Festival
 • Fís TV Summit
 • Fleadh Scannán na Gaillimhe
 • Féile Scannáin GAZE
 • Gradaim Radió ECCE
 • Radio Audio Week
 • Gradaim Scannánaíochta agus Drámaíochta de chuid Acadamh Scannán agus Teilifíse na hÉireann
 • Kilkenny Animated Festival
 • Gradaim Chumarsáide an Oireachtais
 • Ceardlanna & Comórtais Raidió
 • Gradaim Chumann Ríoga na Teilifíse
 • Gradaim Náisiúnta na Meán do Mhic Léinn
 • Circom Conference
 • Gradam Zeebies de chuid Chuallacht Scríbhneoirí na hÉireann

Liosta de na faighteoirí maoinithe faoin gClár Foghlama agus Forbartha Earnála:

 • CRAOL
 • Learning Waves
 • Community Television Association (CTA)
 • Deasc na hÉireann d’Eoraip na Cruthaitheachta- Oifig na Meán, Baile Átha Cliath
 • Deasc na hÉireann d’Eoraip na Cruthaitheachta- Oifig na Meán, Gaillimh
 • Léiritheoirí Scáileáin na hÉireann (LSE)
 • Women on Air
 • Ceardchumann Náisiúnta na nIriseoirí
 • Women in Film and Television Ireland
 • Animation Skillnet & Animation Ireland
 • Cuallacht Scríbhneoirí na hÉireann
 • Ionad Scannán na Gallimhe
 • Acadamh Scannán agus Teilifíse na hÉireann
 • Screen Composers Guild of Ireland
 • Screen Skillnet
 • ACE Producers