Fógraíonn an BAI maoiniú €611,000 trí Fhoghlaim agus Forbairt Earnála agus trí chláir Urraíochta

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) sonraí inniu (07.02.18) maidir lena leithdháileadh maoinithe le haghaidh 2018 faoina thionscnaimh um Fhoghlaim agus Forbairt Earnála agus maoiniú Urraíochta.

Cheadaigh an BAI maoiniú €610,800 chun tacaíocht a thabhairt do raon tionscnamh, agus tá tuilleadh sonraí i dtaca leis na tionscnaimh sin le fáil thíos.

Foghlaim agus Forbairt Earnála

Le haghaidh 2018, tá €467,800 le roinnt amach ag an BAI dá thionscnamh foghlama agus forbartha earnála. Tabharfar amach €355,300 ar an iomlán do 16 eagraíocht thionscail agus ionadaíocha faoin tsnáithe maoiniú líonra den chlár. I measc na ngrúpaí rathúla bhí CRAOL (an comhlacht ionadaíoch do raidió pobail); Learning Waves (an eagraíocht oiliúna le haghaidh craoltóirí raidió tráchtála); Women on Air; an Cumann Teilifíse Pobail; Aerthonnta agus Cuallacht Scríbhneoirí na hÉireann.

I measc na dtionscnamh eile um fhoghlaim agus forbairt earnála le haghaidh 2018 beidh an Scéim Tacaíochta Craolacháin Pobail; Scéim Maoinithe Taighde na Meán; tionscnaimh inscne agus scéimeanna nuálaíochta.

Scéim Urraíochta

Tá maoiniú €143,000 molta le haghaidh 20 imeacht agus gníomhaíocht faoi Scéim Urraíochta an BAI amach as 35 iarratas ar an iomlán. I measc na ndreamanna nua a gheobhaidh maoiniú in 2018 beidh access>CINEMA; Harp Productions: Gradaim Meán an Oireachtais agus an Cruinniú Mullaigh ar Mhná sa Tionscal Scannán Idirnáisiúnta.

Ag labhairt dó inniu, dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe: “Trínár gclár foghlama agus forbartha earnála, tá comhaontais nuálacha agus straitéiseacha cruthaithe againn agus cultúr foghlama agus forbartha curtha chun cinn againn san earnáil chraolacháin. Ag teacht le cuspóirí straitéiseacha an BAI, cuidíonn gach dámhachtain maoinithe a fógraíodh inniu chun próifíl an Údaráis a fheabhsú agus chun feasacht a ardú maidir lena bhfuilimid ag iarraidh a bhaint amach faoinár Ráiteas Straitéise 2017-2019.”

Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo.

CRÍOCH

DÉAN TEAGMHÁIL LE: Joanne Ahern / Tony Heffernan, DHR Communications, Tel: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-2399508

Liosta de na Dreamanna a fuair Maoiniú i gcomhair Foghlaim agus Forbairt Earnála

Maoiniú Líonra

Animation Skillnet and Animation Ireland

Aerthonnta

Community Television Association (CTA)

CRAOL

Creative Europe Desk Ireland – Media Office

Creative Europe Desk Ireland – Media Office Galway

Galway Film Centre

Irish Hospital Radio Network (IHRN)

Learning Waves

Screen Directors Guild of Ireland (SDGI)

Screen Producers Ireland (SPI)

Women in Film and Television

Women on Air

Writers’ Guild of Ireland (WGI)

Gníomhaíochtaí Foghlama agus Forbartha Eile

Scéim Tacaíochta do Chraoltóireacht Phobail

Scéim Maoinithe um Thaighde na Meán

Tionscnaimh Inscne

Scéim Nuálaíochta: Big Stories on the Small Screen (Mórscéalta ar an Scáileán Beag)

Scéim Nuálaíochta: Scéim Oiliúna um Léiriú Teilifíse (Gréasán na Meán)

Scéim Tacaíochta do Sheirbhísí Sealadacha Raidió

Tacaíocht do Sheirbhísí Craolacháin Pobail

Liosta de na Dreamanna a fuair Maoiniú Urraíochta

access>CINEMA

Animation Dingle Film Festival

Audi Dublin International Film Festival (ADIFF)

Celtic Media Festival

Choice Music Prize

Cleraun Media Conference

Fingal Film Festival

Fresh Film Festival

Galway Film Centre

Galway Film Fair at the Galway Film Fleadh

Guth Gafa International Documentary Film Festival

Harp Productions

Hearsay International Audio Festival

IMRO Radio Awards

Oireachtas Media Awards

The Radharc Awards

Seachtain na Gaeilge

Summit on Women in the International Film Industry (Writers Guild of Ireland)

The National Student Media Awards

Tinpot Productions Transmission