Fógraíonn an BAI maoiniú de €2m faoin Scéim Fuaim & Fís

Maoiniú go sonrach do chláir Ghaeilge

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (30.11.22) maoiniú de bheagán faoi bhun €2m faoin Scéim Mhaoinithe Craolacháin Sound & Vision 4. D’éirigh le 15 thionscadal raidió agus teilifíse san iomlán i mBabhta 46 den Scéim, a bhí go sonrach do thionscadail a thacódh le forbairt clár nua raidió agus teilifíse i nGaeilge. Áiríodh sa bhabhta freisin ceanglas go léireodh iarratais comhionannas inscne de 50% ar a laghad sna róil cheannaireachta i measc taibheoirí agus laistigh den fhoireann léiriúcháin chruthaitheach.

Ar an iomlán, mheall an babhta 35 iarratas san iomlán, ag lorg maoinithe de thart ar €5.6m. Éascóidh an pacáiste moltaí atá molta táirgeadh 10 dtionscadal raidió agus cúig thionscadal teilifíse trí Ghaeilge, a bhaineann le cultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann, litearthacht do dhaoine fásta agus sna meáin, agus cláir a dhéileálann le saincheisteanna domhanda, go príomha do lucht féachana na hÉireann. Tá an pacáiste maoinithe molta de €2m sa bhreis ar ghealltanas an BAI 20-25% den mhaoiniú a imfhálú chun tacú le hábhar Gaeilge / dátheangach i mbabhtaí maoinithe oscailte.

Tá cúig cinn de na tionscadail atá ceadaithe le haghaidh maoinithe dátheangach, agus an chuid eile i nGaeilge. Ag teacht le sainmhíniú an BAI ar chláir dhátheangacha, caithfidh ar a laghad 30% den aschur craolta a bheith i nGaeilge.

I measc na dtionscadal maoinithe tá:

Foclóir Bhrille: Cuirfidh Bláithín de Búrca an clár teilifíse dátheangach a bhfuil duaiseanna buaite aige leis an lucht féachana ar thuras na Gaeilge ar thóir focail na mban fiáin agus gan staonadh chun eispéireas uathúil Gaelach den mhnálacht a oscailt. Craolfar an clár faisnéise seo ar RTÉ a hAon.

Grá ar an Trá: Buaileann Grá ar an Trá le 12 lánúin singil suas chun iarracht a dhéanamh grá a aimsiú agus an Ghaeilge a fhoghlaim, agus é mar aidhm acu go léir a bheith mar ‘An Lánúin is Dírí’. Craolfar an tsraith dhátheangach seo ar Virgin Media Two.

Saor Sin Ó Olc: Sa dráma coireachta seo feictear réimse saibhir greann dorcha ag rith tríd an scéal, le taipéis de charachtair corr-liathróid agus fórsa póilíneachta neamhinniúil a ardaíonn an dráma dorcha go dtí chuimhneacháin arda farce. Craolfar an tsraith drámaíochta Gaeilge seo ar TG4.

• Clár sa Charr: Féachann an tsraith seo ar na comhráite spraíúla, faisnéiseacha agus corracha a bhíonn ar siúl idir tuismitheoir agus páiste ar an mbealach chun na scoile. Craolfar é ar 11 stáisiún raidió neamhspleácha, ag cur ábhar áitiúil Gaeilge ar fáil ag an bpríomh-am do lucht éisteachta suntasach.

• Beo ón gCuan: Déanfar an tsraith deich gclár seo de cheolchoirmeacha ina mbeidh ealaíontóirí ar nós Altan, Danú agus Skippers Alley a thaifeadadh os comhair lucht féachana beo. Craolfar ar RTÉ Raidió na Gaeltachta é agus déanfar é a shruthú ar líne.

Ag labhairt di, dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Celene Craig: “Chuir an BAI an babhta sainiúil Gaeilge seo san áireamh faoin Scéim Fuaim & Fís ar iarratas ón Aire Catherine Martin, agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil léi as an maoiniú breise a fháil. Táimid thar a bheith sásta le héagsúlacht agus le caighdeán na n-iarratas a fuarthas sa bhabhta seo, a chuidíonn le haidhmeanna straitéiseacha an BAI a chur chun cinn maidir le héagsúlacht agus iolrachas a chothú, nuálaíocht agus inbhuanaitheacht earnála a fheabhsú, agus lucht féachana a chumhachtú. Méadóidh na tionscadail atá molta le haghaidh maoinithe infhaighteacht ábhar ardchaighdeáin i nGaeilge agus cuirfidh cuimsiú na gceanglas comhionannais inscne le soláthrú éagsúlachta ó thaobh na ndaoine a bhfuil baint acu lena léiriú agus lena chur i láthair ar an aer.”

Go dtí seo, tá níos mó ná €39m de mhaoiniú bronnta ag an BAI faoin Scéim Sound & Vision 4 chun tacú le táirgeadh clár teilifíse agus raidió ar ardchaighdeán ó tháinig an scéim i bhfeidhm in 2020.

Tá liosta iomlán de na tionscadail a bhfuil maoiniú á thairiscint dóibh faoi Bhabhta 46 den Scéim Sound & Vision ar fáil le híoslódáil anseo.

CRÍOCH

Teagmháil do na meáin: Joanne Ahern, DHR Communications,

Teil: 087-9881837.

Gach ceist eile: BAI, 01-6441200.