Fógraíonn an BAI maoiniú de €2m do chláir cheoil bheo faoin Scéim Fuaim & Fís

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann inniu (13.10.22) maoiniú de bheagán faoi bhun €2m faoin Scéim Mhaoinithe Craolacháin Fuaim & Fís 4 do chláir a thacaíonn le hearnáil an cheoil bheo. D’éirigh le 10 dtionscadal san iomlán i mBabhta 45 den scéim. Rinneadh na moltaí maoinithe tar éis próisis mheasúnaithe iomaíoch, a chuimsigh ceanglas go léireodh iarratais comhionannas inscne de 50% ar a laghad sna róil cheannaireachta laistigh den fhoireann léiriúcháin chruthaitheach agus i measc na dtaibheoirí.

Déanfaidh gach tionscadal maoinithe iniúchadh ar théamaí chultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann, ag tarraingt as earnáil an cheoil bheo in Éirinn. Craolfaidh craoltóirí éagsúla pobail, tráchtála agus seirbhíse poiblí ar fud na tíre na tionscadail. Cuireadh an babhta maoinithe seo i bhfeidhm de bhun iarratais ón Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, Uasal, T.D.

Fuair ​​an babhta seo 28 iarratas a d’iarr maoiniú de €3.77m. As na deich dtionscadal, tá cúig cinn le craoladh ar an raidió, sin €445k den mhéid iomlán. Craolfar ceann de na tionscadail (Irish Music Month) ar fud na tíre ar suas le 24 stáisiún raidió tráchtála. Craolfar na cúig thionscadal eile ar an teilifís agus beidh €1.51m i gceist leo. Tá thart ar 30% de na tionscadail i nGaeilge / dátheangach, agus léireoidh léiritheoirí neamhspleácha/comhlachtaí léiriúcháin neamhspleácha 80% de na tionscadail, sin thart ar €1.94m den phacáiste maoinithe iomlán molta.

Ag labhairt di, dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Celene Craig: “Chuir an BAI an babhta sainiúil ceoil beo seo san áireamh faoin Scéim Fuaim & Fís ar iarratas ón Aire Catherine Martin, agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil léi as an maoiniú breise a fháil. Bhíomar an-tógtha le caighdeán na dtionscadal a cuireadh isteach lena mbreithniú, a chuidíonn le haidhmeanna straitéiseacha an BAI a chomhlíonadh maidir le héagsúlacht agus iolrachas, ábhar sa Ghaeilge, agus inbhuanaitheacht earnála a chur chun cinn.

“Bhí an-áthas orainn leis an bhfreagra ar an gcritéar ‘mná i bpríomhról cruthaitheach’ ina iomláine – beidh glórtha agus ionchur na mban suntasach i ngach tionscadal, lena n-áirítear róil mar láithreoirí, rannpháirtithe ginearálta, agus príomhealaíontóirí ceoil. Is fiú a thabhairt faoi deara freisin go gcuirfear méid suntasach tacaíochta airgeadais isteach san earnáil imeachtaí níos leithne trí tháillí ealaíontóirí, táillí ceoltóra, fruiliú ionaid, táillí foirne ionaid, costais foirne innealtóireachta stáitse agus fuaime, agus costais choimhdeacha eile le léiriú beo mar thoradh ar an mbabhta seo.”

Is féidir liosta iomlán de na tionscadail atá á dtairiscint maoiniú faoin Scéim Maoinithe Craolacháin Fuaime agus Físe Babhta 45 a fháil anseo.