Fógraíonn an BAI babhtaí cistithe do Fuaim agus Fís 3 don tréimhse 2017-2019

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) inniu sonraí faoi bhabhtaí cistithe dá Scéim Fuaim agus Fís don tréimhse 2017-2019. Cuirfidh an BAI seacht mbabhta cistithe ar siúl i gcaitheamh na tréimhse trí bliana, agus cuirfear leithdháileadh táscach €5m ar fáil do gach babhta.

Lorgaíonn an fógra chun cinnteacht a sholáthar don earnáil chraolacháin maidir leis an uainiú do bhabhtaí cistithe agus ba cheart go gcabhródh seo le pleanáil a dhéanamh i gcaitheamh na tréimhse seo.  Chuir tuairimí páirtithe leasmhara agus athbhreithniú oibríochtúil inmheánach a rinneadh ar an Scéim faisnéis ar fáil don chur chuige trí bliana.

Seo a leanas na dátaí leasaithe:

Dátaí cistithe 2017-2019:

Spriocdháta: Cinneadh an BAI:
An 9 Feabhra 2017 Bealtaine 2017
An 6 Iúil 2017 Deireadh Fómhair 2017
An 1 Nollaig 2017 Márta/Aibreán 2018
An 10 Bealtaine 2018 Meán Fómhair 2018
An 8 Samhain 2018 Feabhra/Márta 2019
An 8 Bealtaine 2019 Meán Fómhair 2019
An 7 Samhain 2019 Feabhra/Márta 2020

 

Chomh maith le fógra an lae inniu maidir le spriocdhátaí babhta, d’fhoilsigh an BAI Treoir leasaithe d’Iarratasóirí, chomh maith, anuas ar fhoirm nua iarratas.  Tá na cáipéisí seo ar fáil ar láithreán gréasáin an BAI anseo.

CRÍOCH

Teagmháil: Catherine Heaney / Sebastian Enke, DHR Communications. Tel: 01-4200580 / 087 2309835 / 087-3239496.