Fógraíonn an BAI babhta maoinithe €2.5m do raidió tráchtála faoin Scéim Fuaime & Físe

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann ag glacadh le hiarratais anois faoi bhabhta speisialta den Scéim Fuaime & Físe. Is é an cuspóir atá leis an mbabhta speisialta seo ná tacaíocht a chur ar fáil don earnáil raidió tráchtála neamhspleách chun cláir a léiriú a neartóidh feasacht agus tuiscint an phobail ar COVID-19.

Tá Tionscnamh Maoinithe COVID-19 á chur i bhfeidhm mar fhreagra ar iarratas ón Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, TD, a fuair €2.5m breise do Scéim Fuaime & Físe an BAI chun tacú leis an mbabhta seo.  

Is féidir le stáisiúin raidió tráchtála neamhspleách iarratas a dhéanamh ar mhéideanna idir €40,000 agus €100,000 ón lá inniu (03.02.21), chun cabhrú leo trácht a dhéanamh ar COVID-19 dá lucht éisteachta. Tá maoiniú ar fáil chun costais a chlúdach a bhaineann go díreach le heolas agus tuiscint níos fearr a thabhairt do dhaoine ar éigeandáil sláinte COVID-19, costais a thacaíonn leis na torthaí sin a bhaint amach san áireamh. Beidh an t-uasleibhéal maoinithe a bhronnfar ag brath ar an gcineál seirbhíse a chuirtear ar fáil. Is é an lá deiridh le glacadh le hiarratais ná Dé Máirt, 23 Feabhra 2021. Fógrófar na bronntaí maoinithe chomh luath agus is féidir.

Ag labhairt dó, dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keefe: “Tá áthas ar an BAI tacú le hiarratas an Aire Martin maoiniú a chur ar fáil go sonrach don earnáil raidió tráchtála neamhspleách. Chuireamar tionscnamh mar é i bhfeidhm anuraidh, agus chuir sé maoiniú a raibh gá géar leis ar fáil don earnáil agus bhí sé mar thoradh air gur léiríodh agus gur craoladh raon leathan ábhar cláir a chuir eolas luachmhar ar fáil do lucht féachana na hÉireann ag leibhéil áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta i rith na paindéime i 2020.

“Tá tionchar suntasach ag COVID-19 i gcónaí ar an earnáil raidió tráchtála neamhspleách agus tugann an mhaoiniú bhreise seo do 2021 a thuilleadh aitheantais don ról atá ag an earnáil le tacú le feasacht agus tuiscint an phobail ar an ngéarchéim sláinte seo agus an luach atá leis mar fhoinse eolais iontaofa do lucht éisteachta le linn na paindéime.”

Tá tuilleadh eolais le fáil sa cháipéis threorach Tionscnamh Maoinithe COVID-19 S&V4, agus tá sí ar fáil anseo.

CRÍOCH

TEAGMHÁI MEÁIN: Thelma Harris / Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 0830517622 / 087-9881837.

Gach ceist eile: BAI, 01-6441200, r-phost: info@bai.ie.

Nótaí chuig Eagarthóirí: