Faigheann tionscadail Cheanada-Éireann maoiniú os cionn €143,000

Baile Átha Cliath / Toronto, 15 Márta 2018 – D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) agus an Canada Media Fund (CMF) inniu (16.03.18) infheistíocht os cionn €143,000 le tacú le comhfhorbairt ábhar closamhairc faoi Dhreasacht Comhfhorbartha Cheanada-Éireann do Thionscadail Chlosamhairc.

Oibreoidh cúig chuideachta léirithe Éireannacha le cúig chuideachta as Ceanada chun na tionscadail seo a leanas a fhorbairt.

 

TEIDEAL AN TIONSCADAIL CUIDEACHTAÍ CISTÍ CMF (EUR MEASTA) CISTÍ BAI (EUR)  IOMLÁN (EUR MEASTA) 
Atlantic First Flight M3Tv Productions Ltd. (Éire) agus Wreckhouse Productions Inc. (Ceanada)  

€15,933
 

€14,500
 

€30,433

Grosse Isle Tilted Pictures Ltd. (Éire) agus Sienna Films Inc. (Ceanada)  €15,817  

€15,000
 

€30,817

Here (For Now) Tile Media Ltd. (Éire) agus Picosphere Inc. (Ceanada)  

€11,491
 

€13,000
 

€24,491

Tara and the Humanimals Shinawil Ltd. (Éire) agus CCI Productions Inc. (Ceanada)  

€7,519
 

€19,500
 

€27,019

White Privilege Underground Films. (Éire) agus Rezolution Pictures International Inc. (Ceanada)  

€17,849
 

€13,000
 

€30,849

 

Maidir leis na tionscadail roghnaithe, is scannáin faisnéise iad péire díobh, is do leanaí agus daoine óga péire eile agus is sraith drámaíochta péire eile.

Le bheith incháilithe don mhaoiniú, chaithfeadh sé bheith i gceist na tionscadail roghnaithe a chraoladh le craoltóirí incháilithe in Éirinn agus i gCeanada, agus go mbeadh léiritheoir Éireannach amháin agus léiritheoir as Ceanada amháin ar a laghad i gceist. Déantar iarracht leis an dreasacht seo tionscadail teilifíse a mhaoiniú (agus síntí meán digiteach de thionscadail teilifíse dá leithéid), a chomhlíonann treoirlínte an CMF agus cuspóirí agus téamaí Scéim Fuaime agus Físe an BAI.  Rinne coiste roghnaithe ar a raibh ionadaithe ón dá eagraíocht mhaoinithe measúnú ar thionscadail agus roghnaigh siad iad.

Maidir leis an BAI

Is é an BAI an rialtóir craolta in Éirinn. Tá ról lárnach aige freisin i bhforbairt na hearnála craolacháin in Éirinn agus i dtacú léi. Tá raon tacaíochtaí agus tionscnaimh mhaoinithe i bhfeidhm faoi láthair trína gcomhlíonann an BAI an ról seo. Folaítear do Bhearta Coimhdeacha Fuaime agus Físe, cosúil leis an gciste a leagtar amach thuas, faoi Alt 5.6 den Scéim Mhaoinithe Chraolacháin. Ceapadh na bearta seo agus cuirtear i bhfeidhm iad d’fhonn tacú le cuspóirí na Scéime a bhaint amach.

Maidir le Canada Media Fund

Cothaíonn, ardaíonn, forbraíonn agus maoiníonn Canada Media Fund (CMF) léiriú ábhar as Ceanada agus iarratais ábhartha ar gach ardán meán closamhairc. Treoraíonn an CMF ábhar as Ceanada i dtreo timpeallacht iomaíoch dhomhanda trí nuálaíocht tionscail a chothú, luach saothair a thabhairt don rath, éagsúlacht guthanna a chumasú agus rochtain ar ábhar a chur chun cinn trí chomhpháirtíochtaí tionscail agus earnála príobháidí. Chun tuilleadh a fhoghlaim, tabhair cuairt ar cmf-fmc.ca.

 

I gcomhair tuilleadh faisnéise, déan teagmháil le:

BAI

David O’Donnell

DHR Communications

david@DHR.ie

01 4200580/086 1081139

 

CMF

André Ferreira

Bainisteoir Cumarsáide

aferreira@cmf-fmc.ca

416.214.4402