Faigheann Craoltóirí Óga an Chéad Áit i gComórtas Náisiúnta Raidió

Young broadcasters are being presented with prizes in recognition of winning the BAI/ Seachtain na Gaeilge national radio competition at a special award ceremony in the Broadcasting Authority of Ireland’s offices today.

Groups of students from all around the country were asked to enter an Irish language radio show as part of Seachtain na Gaeilge 2014, with the winning entries in each category receiving a cash prize of €150 as well as a special airing of their completed radio show on Raidió Rí-Rá, the Irish language radio station for young people and competition partner. The winning groups come from:
(i) Gaelscoil Riabhach, Loughrea, Co. Galway;
(ii) Ladyswell National School, Mulhuddart, Co. Dublin;
(iii) Manor House School, Raheny, Co. Dublin; and
(iv) Ursuline College, Sligo.

Speaking today Brenda Ní Ghairbhí, Seachtain na Gaeilge Manager said: “We congratulate the winning groups and everyone who took part in the competitions. It is obvious from the amount and high standard of the entries that Seachtain na Gaeilge is encouraging young people all over the country to use the Irish language in new and creative ways and we owe a big thanks to teachers and schools for the work that they put in to celebrating the festival and for the encouragement that they give their students.”

The Broadcasting Authority of Ireland sponsored the national radio show competition and also funded a series of radio workshops that took place in schools around the country in the run up to and during Seachtain na Gaeilge 2014.

Michael O’Keeffe, the Chief Executive of the BAI said “The BAI is very pleased to again partner with Seachtain na Gaeilge to bring this very popular competition to schools around the country. The initiative promotes use of the Irish language among future generations of potential broadcasters in a practical and meaningful way and we are glad that such a competition can be supported by the BAI Sponsorship Scheme. We commend the winning entries and congratulate the students and teachers who worked so hard on bringing their projects to fruition.”

The national radio competition winning entries are available to listen to online at https://soundcloud.com/SnaGaeilge.

5-6th Class: Ladyswell NS, Mulhuddart, Co. Dublin

3-4th Class: Gaelscoil Riabhach, Loughrea, Co. Galway

4-6th Year: Ursuline College, Sligo

4-6th Year: Manor House School, Raheny, Co. Dublin

MORE INFORMATION:
Brenda Ní Ghairbhí, Seachtain na Gaeilge Manager
+353 (0)86 3649776 / +353 (0)1 4757401 / brenda@cnag.ie

EDITOR’S NOTE:
Seachtain na Gaeilge is an international festival which runs in March every year to promote the Irish language and culture in Ireland and abroad. Conradh na Gaeilge set up the festival in 1902. The festival has gained a lot of momentum in recent years and is now one of the biggest celebrations of our native language and culture each year. Seachtain na Gaeilge gives everyone the opportunity to enjoy Irish, whether you are a native speaker, learner or have a cúpla focal. Community groups, schools, local authorities, libraries, cultural, sport and music organisations and more register events with Seachtain na Gaeilge each year. This year’s festival ran from 1 – 17 March 2014. Seachtain na Gaeilge is grateful to Foras na Gaeilge, the festival’s primary funder, for its support of the festival each year. www.snag.ie

Baineann Craoltóirí Óga Duais Mór amach i gComórtas Raidió Náisiúnta
Tá duaiseanna á mbronnadh ar chraoltóirí óga, le haitheantas a thabhairt dóibh as comórtas raidió náisiúnta Údarás Craolacháin na hÉireann/Sheachtain na Gaeilge a bhuachan, ag ócáid speisialta bronnta gradam ag oifigí Údarás Craolacháin na hÉireann inniu.
Iarradh ar ghrúpaí daltaí timpeall na tíre clár raidió Gaeilge a léiriú agus a chur isteach mar chuid de Sheachtain na Gaeilge, leis na hiontrálacha buacacha i ngach roinn ag buachan duais airgid €150 chomh maith le craoladh speisialta den chlár críochnaithe ar Raidió Rí-Rá, stáisiún raidió Gaeilge do dhaoine óga agus comhpháirtí an chomórtais.
Is as na scoileanna seo a leanas buaiteoirí an chomórtais:
(i) Gaelscoil Riabhach, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe;
(ii) Scoil an Cheathrair Álainn, Mullach Eadrad, Co. Bhaile Átha Cliath;
(iii) Scoil Theach an Mhainéara, Ráth Éanaigh, Co. Bhaile Átha Cliath; agus
(iv) Coláiste na nUrsulach, Sligeach.
Agus í ag labhairt inniu, dúirt Brenda Ní Ghairbhí, Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge: “Déanaim comhghairdeas leis na grúpaí buacacha agus le gach duine a ghlac páirt sa chomórtas. Is léir ó chaighdeán agus ó líon na n-iontrálacha go bhfuil ag éirí leis an bhféile daoine óga ó cheann ceann na tíre a spreagadh chun leas a bhaint as an teanga ar bhealaí úra, iontacha. Tá buíochas mór le dul go múinteoirí agus scoileanna as an obair a chuireann siad isteach san fhéile agus as an spreagadh a thugann siad dá gcuid daltaí.”
Rinne Údarás Craolacháin na hÉireann urraíocht ar an gcomórtas náisiúnta clár raidió agus chomh maith leis sin, mhaoinigh siad sraith de cheardlanna raidió a reáchtáladh i scoileanna timpeall na tíre aimsir Sheachtain na Gaeilge.
Dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann: “Tá Údarás Craolacháin na hÉireann an-sásta comhoibriú le Seachtain na Gaeilge arís leis an gcomórtas seo a thabhairt do scoileanna timpeall na tíre. Spreagann an tionscadal úsáid na Gaeilge i measc na chéad ghlúine eile de chraoltóirí i slí phraiticiúil agus táimid an-sásta gur féidir linn tacú leis an gcomórtas seo trí Scéim Urraíochta an Údaráis. Molaimid na hiontrálacha buacacha agus déanaimid comhghairdeas leis na daltaí agus múinteoirí a chuir a lán oibre isteach sa tionscadal.”

Is féidir éisteacht le hiontrálacha buacacha an chomórtais náisiúnta ar-líne ar https://soundcloud.com/SnaGaeilge.
Rang 5-6: Scoil an Cheathrair Álainn, Baile Átha Cliath 15

Rang 3-4: Gaelscoil Riabhach, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe

Bliain 4-6: Coláiste na nUrsulach, Sligeach

Bliain 4-6: Scoil Theach an Mhainéara, Baile Átha Cliath 5

EOLAS BREISE:
Brenda Ní Ghairbhí, Bainisteoir, Seachtain na Gaeilge
+353 (0)86 3649776 / +353 (0)1 4757401 / brenda@cnag.ie

NÓTA DON EAGARTHÓIR:
Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge a bhíonn ar siúl i mí an Mhárta gach bliain agus a chuireann úsáid na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh chun cinn, anseo in Éirinn agus thar lear. Bhunaigh Conradh na Gaeilge an eagraíocht sa bhliain 1902. Tá an fhéile tar éis neart fuinnimh a bhailiú le blianta beaga anuas, agus tá sí anois ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn in Éirinn gach bliain, agus in go leor tíortha eile. Tugann an fhéile deis go gach uile dhuine spraoi a bheith acu leis an nGaeilge, idir chainteoirí dúchais, fhoghlaimeoirí agus lucht an chúpla focal araon. Déanann eagraíochtaí, comhairlí áitiúla, scoileanna, leabharlanna, agus eagrais cheoil, spóirt agus chultúrtha a n-imeachtaí do Sheachtain na Gaeilge a chlárú leis an oifig gach bliain, agus reáchtáladh féile na bliana seo ó 1 – 17 Márta 2014. Tá Seachtain na Gaeilge buíoch d’Fhoras na Gaeilge, príomh-mhaoinitheoir na féile, as an tacaíocht a thugtar don fhéile gach bliain. www.snag.ie