Dearbhaíonn an BAI go dtiocfaidh Treoirlínte Reifrinn maidir le clúdach 36ú Leasú ar an mBunreacht i bhfeidhm an Aoine 6 Aibreán seo chugainn.

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (“BAI”) (04.04.18) inniu go dtiocfaidh na treoirlínte a bhaineann le clúdach an 36ú Leasú ar an mBunreacht atá le teacht, a bheidh ar siúl ar an Aoine 25 Bealtaine 2018, i bhfeidhm ón Aoine 6 Aibreán seo chugainn.

Forbraíodh na treoirlínte, a d’fhoilsigh an BAI i Márta 2018, i dtaca leis na forálacha a dhéantar i gCód Údarás Craolacháin na hÉireann um Chothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht sa Nuacht agus i gCúrsaí Reatha agus tugtar treoir agus comhairle do chraoltóirí faoin gcaoi is féidir a bheith cothrom, oibiachtúil agus neamhchlaonta sa chlúdach a dhéanfar ar na feachtais reifrinn a tharlóidh amach anseo.

Beidh feidhm ag na treoirlínte maidir le clúdach go dtí go ndúnfar na stáisiúin vótaíochta ar an 25 Bealtaine 2018.

CRÍOCH

Teagmháil: Sebastian Enke / Tony Heffernan, DHR Communications, Tel: 01-4200580 / 087-3239496 / 087-2399508

Nóta d’eagarthóirí

  • Is féidir leagan Béarla de na Treoirlínte i dtaca le reifrinn a chlúdach a íoslódáil anseo.
  • Is féidir leagan Gaeilge de na Treoirlínte i dtaca le reifrinn a chlúdach a íoslódáil anseo.
  • Is féidir Cód Údarás Craolacháin na hÉireann um Chothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht a íoslódáil anseo.
  • Is féidir Nótaí míniúcháin i dtaca le Cód Údarás Craolacháin na hÉireann um Chothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht a íoslódáil anseo