Na Spriocdhátaí maidir le Ceadúnú Raidió Tráchtála

A luaithe a chuirtear tús le próiseas, postálfar anseo na tréimhsí ábhartha ama do cheadúnú raidió tráchtála.

 

Back to top

Treoracha agus Foirmeacha maidir le Raidió Tráchtála

Tá na doiciméid le haghaidh próisis oscailte um cheadúnú raidió tráchtála ar fáil ach cliceáil ar an teideal doiciméid sa liosta thíos.

 

Back to top

Na Spriocdhátaí maidir le Ceadúnú Raidió Pobail

Beidh na fráma ama ábhartha maidir le ceadúnú raidió pobail crochta anseo chomh luath is a thionscnaítear próiseas.

  • Seirbhís Chraolacháin Fuaime Raidió le haghaidh Baile Átha Cliath Theas: spriocdháta Iarratas ná 12 meán lae ar an gCéadaoin, 3 Lúnasa 2022;

  • Seirbhís Chraolacháin Fuaime Raidió le haghaidh Baile Átha Luain agus a Phurláin: spriocdháta Iarratas ná 12 meán lae ar an Déardaoin, 4 Lúnasa 2022;

 

Back to top

Treoracha agus Foirmeacha maidir le Raidió Pobail

 


Back to top

Aighneachtaí / Iarratais le haghaidh Ceadúnas Raidió Tráchtála

Foilseofar na haighneachtaí/iarratais a cuireadh isteach ar phróisis cheadúnúcháin pobail ghníomhacha anseo nuair a bheidh fáil orthu.

Back to top

Aighneachtaí / Iarratais le haghaidh Ceadúnas Raidió Pobail

Foilseofar na haighneachtaí/iarratais a cuireadh isteach ar phróisis cheadúnúcháin pobail ghníomhacha anseo nuair a bheidh fail orthu.

Back to top

Ról an BAI

Ní mór don BAI pleannanna a chur le chéile maidir le lion, cineál agus raon feidhme na gconarthaí craolacháin atá beartaithe aige a dhéanamh.  Tá faisnéis maidir leis na próisis cheadúnúcháin agus na cineálacha seirbhísí raidió agus na cineálacha seirbhísí teilifíse ceadúnaithe go dtí seo ag BAI.

Back to top

Plean/Pleananna Reatha

Tá dhá phlean ceadúnaithe gníomhacha ann faoi láthair, ina bhfuil meascán de sheirbhísí raidió pobail agus tráchtála:

Back to top