Na Spriocdhátaí maidir le Ceadúnú Raidió Tráchtála.

A luaithe a chuirtear tús le próiseas, postálfar anseo na tréimhsí ábhartha ama do cheadúnú raidió tráchtála.

  • Céim an Léiriú Intinne (SOI) do na seirbhísí atá liostaithe sa Phlean um Cheadúnú Raidió Tráchtála 2022 – ag oscailt ar 22 Meán Fómhair 2022, ag dúnadh ag 12 meán lae ar 20 Deireadh Fómhair 2022.
  • Tá treoir tháscach d’iarratais iomaíocha ar fáil anseo.
Back to top

Treoracha agus Foirmeacha maidir le Raidió Tráchtála

Tá na doiciméid le haghaidh próisis oscailte um cheadúnú raidió tráchtála ar fáil ach cliceáil ar an teideal doiciméid sa liosta thíos.

 

An Mhumhain

Cathair agus Contae Phort Láirge: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil

Tá an Conradh, atá ag South East Broadcasting faoi láthair atá ag craoladh mar WLR FM, le dul in éag ar an 7 Meán Fómhair 2023.

Treoir do Léirithe Intinne (PDF). Léiriú Intinne (Leagan word).

 

Contae an Chláir: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil

Tá an Conradh, atá ag Clare Community Radio Holdings Plc faoi láthair atá ag craoladh mar Clare FM, le dul in éag ar an 9 Meán Fómhair 2023.

Treoir do Léirithe Intinne (PDF). Léiriú Intinne (Leagan word).

 

Contae Thiobraid Árann: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil

Tá an Conradh, atá ag County Tipperary Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Tipp FM, le dul in éag ar an 19 Samhain 2023.

Treoir do Léirithe Intinne (PDF). Léiriú Intinne (Leagan word).

 

Cathair agus Contae Chorcaí: Seirbhís raidió áitiúil ceoil

Tá an Conradh, atá ag Siteridge Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Red FM, le dul in éag ar an 15 Eanáir 2024.

Treoir do Léirithe Intinne (PDF). Léiriú Intinne (Leagan word).

 

Conachta-Ulaidh

 

Contae Mhaigh Eo: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil

Tá an Conradh, atá ag County Mayo Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Midwest Radio, le dul in éag ar an 23 Iúil 2023.

Treoir do Léirithe Intinne (PDF). Léiriú Intinne (Leagan word).

 

Cathair agus Contae na Gaillimhe: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil

Tá an Conradh, atá ag Western Community Broadcasting Services Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Galway Bay FM, le dul in éag ar an 17 Lúnasa 2023.
Treoir do Léirithe Intinne (PDF). Léiriú Intinne (Leagan word).

 

Contaetha an Chabháin, Mhuineacháin, an Longfoirt, Ros Comáin agus Liatroma Theas: dhá sheirbhís le feidhmiú faoi chonradh aonair, mar seo a leanas:

  1. Contae an Chabháin agus Contae Mhuineacháin: Leathanfhormáid, seirbhís raidió áitiúil
  2. Contae an Longfoirt, Contae Ros Comáin agus Liatroim Theas Leathanfhormáid, seirbhís raidió áitiúil

Tá an Conradh, atá ag Midland Radio Group Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Shannonside/Northern Sound, le dul in éag ar an 15 Deireadh Fómhair 2023.

Treoir do Léirithe Intinne (PDF). Léiriú Intinne (Chontaetha an Lonford, Contae Ros Comáin agus Liatroim Theas) (Leagan word).

Léiriú Intinne (Contae an Chabháin agus Contae Mhuineacháin) (Leagan word).

 

Laighin, seachas Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath

 

Contae Lú agus Contae na Mí: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil

Tá an Conradh, atá ag Independent Broadcasting Corporation Limited faoi láthair atá ag craoladh mar LMFM, le dul in éag ar an 27 Lúnasa 2023.

Treoir do Léirithe Intinne (PDF). Léiriú Intinne (Leagan word).

 

Contae Loch Garman: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil

Tá an Conradh, atá ag S.E.R.B Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar South East Radio, le dul in éag ar an 15 Deireadh Fómhair 2023.

Treoir do Léirithe Intinne (PDF). Léiriú Intinne (Leagan word).

 

Contae Chill Mhantáin: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil

Tá an Conradh, atá ag East Coast Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar East Coast FM, le dul in éag ar an 25 Deireadh Fómhair 2023.

Treoir do Léirithe Intinne (PDF). Léiriú Intinne (Leagan word).

 

Contae Chill Dara: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil

Tá an Conradh, atá ag Country Kildare FM Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar KFM, le dul in éag ar an 16 Eanáir 2024.
Treoir do Léirithe Intinne (PDF). Léiriú Intinne (Leagan word).

 

Dublin City and County

 

Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath: Seirbhís ceoil (1): Sprioc-lucht Éisteachta daoine 15-34 bliain d’aois

Tá an Conradh, atá ag Capital Radio Productions Limited faoi láthair atá ag craoladh mar FM104, le dul in éag ar an 30 Deireadh Fómhair 2023.
Treoir do Léirithe Intinne (PDF). Léiriú Intinne (Leagan word).

 

Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath: Seirbhís ceoil (2): Sprioc-lucht Éisteachta daoine 25-44 bliain d’aois
Tá an Conradh, atá ag Bauer Media Audio Ireland Limtied faoi láthair atá ag craoladh mar 98FM, le dul in éag ar an 31 Deireadh Fómhair 2023.
Treoir do Léirithe Intinne (PDF). Léiriú Intinne (Leagan word).

 

Back to top

Na Spriocdhátaí maidir le Ceadúnú Raidió Pobail

Beidh na fráma ama ábhartha maidir le ceadúnú raidió pobail crochta anseo chomh luath is a thionscnaítear próiseas.

  • Seirbhís Chraolacháin Fuaime Raidió le haghaidh Baile Átha Cliath Theas: spriocdháta Iarratas ná 12 meán lae ar an gCéadaoin, 3 Lúnasa 2022;

  • Seirbhís Chraolacháin Fuaime Raidió le haghaidh Baile Átha Luain agus a Phurláin: spriocdháta Iarratas ná 12 meán lae ar an Déardaoin, 4 Lúnasa 2022;

 

Back to top

Treoracha agus Foirmeacha maidir le Raidió Pobail

 


Back to top

Aighneachtaí / Iarratais le haghaidh Ceadúnas Raidió Tráchtála

Foilseofar na haighneachtaí/iarratais a cuireadh isteach ar phróisis cheadúnúcháin pobail ghníomhacha anseo nuair a bheidh fáil orthu.

Back to top

Aighneachtaí / Iarratais le haghaidh Ceadúnas Raidió Pobail

Foilseofar na haighneachtaí/iarratais a cuireadh isteach ar phróisis cheadúnúcháin pobail ghníomhacha anseo nuair a bheidh fail orthu.

Back to top

Ról an BAI

Ní mór don BAI pleannanna a chur le chéile maidir le lion, cineál agus raon feidhme na gconarthaí craolacháin atá beartaithe aige a dhéanamh.  Tá faisnéis maidir leis na próisis cheadúnúcháin agus na cineálacha seirbhísí raidió agus na cineálacha seirbhísí teilifíse ceadúnaithe go dtí seo ag BAI.

Back to top

Plean/Pleananna Reatha

Tá dhá phlean ceadúnaithe gníomhacha ann faoi láthair, ina bhfuil meascán de sheirbhísí raidió pobail agus tráchtála:

Back to top