Conradh sínithe idir an BAI, iRadio North West agus iRadio North East and Midlands

(14/11/19) D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu go bhfuil conradh craolacháin fuaime aonair sínithe idir é agus Wilton Radio Limited, a bhíonn ag trádáil mar iRadio, d’fhonn an dá sheirbhís chraolacháin a leanas a sholáthar ar an mbanda FM:

Seirbhís chraolacháin réigiúnach bunaithe ar an gceol (don aos óg) don Iarthuaisceart (i. Dún na nGall, Liatroim, Sligeach, Maigh Eo, an Longfort, Ros Comáin agus Gaillimh)

agus

Seirbhís chraolacháin réigiúnach bunaithe ar an gceol (don aos óg) don Oirthuaisceart agus Lár-Tíre (i. Lú, an Mhí, an Cabhán, Muineachán, Cill Dara, Laois Thoir Thuaidh, Uibh Fhailí agus an Iarmhí)

Agus é ag labhairt ag síniú an chonartha, dúirt príomhfheidhmeannach an BAI Michael O’Keeffe: “Tá an-lúcháir orainn conradh nua deich mbliana a shíniú le iRadio. Cuireann seirbhísí craolacháin réigiúnacha atá bunaithe ar an gceol agus atá dírithe ar an aos óg leis an éagsúlacht seirbhísí atá ar fáil don lucht féachana agus cuidíonn siad le forbairt a dhéanamh ar thírdhreach meán a dhéanann ionadaíocht ar shochaí na hÉireann”.

Tiocfaidh an conradh nua i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 2020 agus beidh sé bailí go ceann deich mbliana. An tOllamh Pauric Travers agus Michael O’Keeffe, príomhfheidhmeannach, a bhí i láthair thar ceann an BAI do shíneadh an chonartha. Ba iad Willie O’Reilly agus Mark Cunning, príomhfheidhmeannach iRadio, a bhí i láthair thar ceann an chomhlachta sin.

CRÍOCH

Ceisteanna ó na meáin chumarsáide: DHR Communications, (01) 420 0580

Ceisteanna eile: Údarás Craolacháin na hÉireann, (01) 644 1200 nó info@bai.ie