Conradh Sínithe ag BAI le Near FM

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (19.02.20) go bhfuil conradh craoltóireachta fuaime pobail sínithe aige le Comharchumann Cumarsáide Pobail Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh Teoranta, atá ag trádáil mar Near FM, a fhreastalaíonn ar Oirthuaisceart Bhaile Átha Cliath.

Ag caint dó ag síniú an chonartha, dúirt Príomhfheidhmeannach BAI, Michael O’Keefe: “Tá lúcháir orainn conradh raidió pobail nua a shíniú le Near FM. Tá ról tábhachtach ag an raidió pobail ó thaobh an tsaorántacht ghníomhach a urasú, agus is léiriú é síniú an chonartha inniu go bhfuil Near FM tiomanta fós d’ionadaíocht a dhéanamh thar ceann a phobail in Oirthuaisceart Bhaile Átha Cliath agus d’idirghníomhú a dhéanamh leo, agus do rannpháirtíocht a chomhaltaí sa raidió a chur chun cinn. Ba mhian liom rath buanseasmhach a ghuí don stáisiún i gcaitheamh théarma an chonartha nua aige.”

Tiocfaidh tús leis an gconradh nua an 1 Márta 2020. Rinne Cathaoirleach an Údaráis, An tOll. Pauric Travers, agus an Príomhfheidhmeannach, Michael O’Keefe, ionadaíocht do BAI ag síniú an chonartha. Rinne an comhalta den Choiste Bainistíochta, Sabrina Ryan, agus an Rúnaí, David O’Connor, ionadaíocht do Near FM.

CRÍOCH 

Cuirtear fiosruithe ó na Meáin Chumarsáide go dtí: Sebastian Enke, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-3239496 

Gach fiosrú eile: téigh i dteagmháil le BAI ar 01-6441200 nó info@bai.ie