Conradh Sínithe ag BAI le Dundalk FM

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (27.08.19), go bhfuil conradh craoltóireachta fuaime pobail sínithe aige le Dundalk Media Centre Company, atá faoi Theorainn Ráthaíochta agus atá ag trádáil mar Dundalk FM, a fhreastalaíonn ar Dhún Dealgan agus ar an líomatáiste máguaird.

Ag caint dó ag síniú an chonartha, dúirt príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe: “Tá an-áthas orainn an dara conradh deich mbliana a shíniú le Dundalk FM. Is léiriú é síniú an chonartha inniu go bhfuil Dundalk FM tiomanta i gcónaí do bheith ag déanamh rannpháirtíochta leis an bpobal agus dá urasú dóibh rochtain a fháil ar an raidió. Ba mhian liom rath buanseasmhach a ghuí don stáisiún i gcaitheamh théarma an cheadúnais nua aige.”

Tiocfaidh tús leis an gconradh nua an 31 Lúnasa 2019 agus mairfidh sé deich mbliana. Rinne Alan McDonnell, comhalta den Údarás agus Michael O’Keeffe, an príomhfheidhmeannach, ionadaíocht do BAI ag síniú an chonartha. Rinne an rúnaí, Alan Byrne an cathaoirleach, Joe Duffy ionadaíocht do Dundalk FM.

CRÍOCH

Cuirtear fiosruithe ó na Meáin Chumarsáide go dtí: Sebastian Enke, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-3239496.