Conarthaí Sínithe do Sheirbhísí Raidió Pobail

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) tar éis fógairt inniu (Dé Máirt 23 Bealtaine) síniú cheithre chonradh craolacháin fuaime pobail agus pobail sainleasa. Cuimsíonn na seirbhísí seirbhís raidió pobail do Bhaile Átha Cliath Thiar Thuaidh, Phoenix FM; seirbhís pobail sainleasa do mhic léinn i gCathair Luimnigh, Wired FM; seirbhís pobail sainleasa, do mhic léinn Chathair na Gaillimhe, Flirt FM; agus seirbhís pobail sainelas do mhic léinn Chathair Chorcaí, UCC 98.3 FM.

Ag labhairt dó ag síniú na gconarthaí, dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe: “Feidhmíonn an raidió pobail ról tábhachtach chun an tsaoránacht ghníomhach a éascú agus chun rochtain agus rannpháirteachas ag baill phobail i seirbhís raidió arb ionadaíoch dá leasanna agus dá n-éilimh iad.  Tá seirbhísí raidió pobail agus pobail sainleasa tar éis bheith mar chuid lárnach de thírdhreach na meán Éireannach le fiche bliain anuas.  Is ionann sínithe conartha inniu agus comhartha den tiomantas leanúnach ag gach ceann de na conraitheoirí agus den BAI don raidió pobail in Éirinn.  Ba mhaith liom gach rath a ghuí ar na seirbhísí thar théarma a gceadúnas nua.”

Bhí ionadaíocht ag BAI ag síniú na gconarthaí ón gCathaoirleach, Pauric Travers agus Michael O’Keeffe, an Príomhfheidhmeannach.  Is iad seo a leanas na sínitheoir ar son gach ceann de na stáisiúin, in éineacht le dáta éifeachtach do gach conradh:

Ainm an Stáisiúin  Ceantar Saincheadúnúcháin  Sínitheoirí don Stáisiún Dáta Éifeachtach
Phoenix FM Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh Cathaoirleach; Rachel Devlin

Rúnaí; Cecilia Durnin

 

1 Iúil 2017

Wired FM Mic Léinn Chathair Luimnigh Cathaoirleach; Niall Quinn

Rúnaí; Ray Burke

21 Meitheamh 2017
Flirt FM Mic Léinn Chathair na Gaillimhe Rúnaí; John Hannon

Stiúrthóir; Bernadette O’ Sullivan

21 Meitheamh 2017
 

UCC 98.3 FM

 

Mic Léinn Chathair Chorcaí Stiúrthóir; Beatrice McCarthy

Bainisteoir Stáisiún; Kieran Hurley

21 Meitheamh 2017

 

CRÍOCH

Seoltar Fiosruithe Meán chuig:

Joanne Ahern / Sebastian Enke,

DHR Communications

Fón: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-3239496.