Conarthaí Sínithe Le hAghaidh Seachtain Raidió

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (4 Bealtaine 2022) go bhfuil sé ag lorg iarratas le haghaidh soláthar sheirbhís raidió pobail le freastal ar mhuintir Átha Cliath Theas. Cuireadh fógra poiblí ag lorg iarratas sa pháipéar áitiúil ábhartha.

Tá an tseirbhís raidió pobail do Bhaile Átha Cliath Theas á soláthar faoi láthair ag Dublin South Local Broadcasting Co-operative Limited agus craoltar í mar Dublin South FM.

Ba cheart go mbeadh an tseirbhís raidió pobail dírithe ar an bpobal agus go bhfreastalódh sí  ar shuimeanna an phobail agus tairbhe shóisialta a sholáthar don phobal sa limistéar saincheadúnais. Níor cheart go mbeadh an tseirbhís dírithe ar uasmhéadú brabúis agus go soláthródh agus go dtacódh sí do rochtain ag daoine aonair agus ag grúpaí a bhfuil ina gcónaí sa limistéar saincheadúnais.

D’fhonn cuidiú leis an bpróiseas iarratas, tá Treoirlínte d’Iarratais agus Foirm Iarratais forbartha ag BAI don tseirbhís raidió pobail fógartha. Is féidir tuilleadh sonraí maidir leis an bpróiseas iarratais agus rochtain ar na doiciméid ábhartha a fháil ar shuíomh gréasáin anseo.

Is é 12 a chlog meán lae 3 Lúnasa 2022 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais don tseirbhís.