Conarthaí Sínithe Le hAghaidh Ceithre Sheirbhís Raidió

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) tar éis a fhógairt inniu, an 25 Bealtaine 2017, go bhfuil ceithre chonradh sínithe le haghaidh seirbhísí craolacháin fuaime. I measc na seirbhísí seo, áirítear an tseirbhís náisiúnta fhormáid-leathan craolacháin fuaime, Today FM; seirbhís réigiúnach cheol-dhírithe don aos óg san Iardheisceart, Spin South West; seirbhís raidió pobail le haghaidh Chaisleán an Bharraigh agus an Cheantar Máguaird, Raidió Pobail Chaisleán an Bharraigh; agus seirbhís raidió pobail le haghaidh Chonamara Thiar Thuaidh, Raidió Pobail Chonamara.

Agus é ag trácht ar shíniú na gconarthaí, dúirt an tOllamh Pauric Travers, Cathaoirleach an BAI: “Tá an-áthas orainn conarthaí 10 mbliana a shínú le gach ceann de na ceithre sheirbhís sin inniu.  Is luachmhar an ról atá ag na seirbhísí seo ó thaobh cur le héagsúlacht na seirbhísí atá ar fáil do luchtanna féachana agus éisteachta in Éirinn, ceann de phríomhthéamaí an BAI i gcomhthéacs an róil rialacháin agus na hintinne straitéisí atá aige mar eagraíocht. Guímid rath leanúnach ar na conraitheoirí go léir thar thréimhse na gconarthaí seo.”

Ba iad an Cathaoirleach, an tOllamh Pauric Travers, agus an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Michael O’Keeffe, a rinne ionadaíocht ar an BAI ag síniú na gconarthaí. Is iad seo a leanas na sínitheoirí le haghaidh gach ceann de na stáisiúin, chomh maith leis an dáta éifeachtach le haghaidh gach conartha:

Ainm an Stáisiúin An Limistéar Saincheadúnúcháin Sínitheoirí an Stáisiúin Dáta Éifeachtach
Raidió Pobail Chaisleán an Bharraigh Caisleán an Bharraigh & an Ceantar Máguaird Stiúrthóir; Mitch Commane

Rúnaí; Angela Faull

21 Meitheamh 2017
Raidió Pobail Chonamara Conamara & an Ceantar Máguaird Rúnaí; Janet O’Toole

Bainisteoir Stáisiún; Gráinne O’Malley

21 Meitheamh 2017
Spin South West Réigiún an Iardheiscirt Cathaoirleach; Keith Wood

Príomhfheidhmeannach;

Keith McCormack

29 Meitheamh 2017
Today FM Náisiúnta Stiúrthóir; Lucy Gaffney

Príomhfheidhmeannach;

Keith McCormack

1 Meitheamh 2017

 

CRÍOCH

Ceisteanna ó na Meáin chuig:

Joanne Ahern / Sebastian Enke,

DHR Communications,

Tel: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-3239496.