Conarthaí Sínithe i gComhair Seirbhísí Raidió Pobail

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (Dé Máirt 3 Iúil) gur síníodh trí cinn de chonarthaí craoltóireachta fuaime pobail agus pobail inspéise. Is éard atá sna seirbhísí: seirbhís raidió pobail d’Iardheisceart Thiobraid Árann – Tipperary Mid-West Radio, d’Iardheisceart an Chláir – Raidió Corca Baiscinn; agus seirbhís pobail inspéise i gcomhair phobal Críostaí Chathair Chorcaí, Life FM.

Ag caint dó ag síniú na gconarthaí, dúirt Príomh-Fheidhmeannach BAI, Michael O’Keeffe,: “Tá an-áthas orainn conarthaí deich mbliana a shíniú le gach ceann de na trí sheirbhís inniu. Tá Life FM, Raidió Corca Baiscinn agus Tipperary Mid-West Radio ag oibriú le blianta fada, agus tugann gach ceann acu seirbhís luachmhar ar bhonn rochtain a bheith ag an bpobal agus ag an bpobal leasa, agus riachtanais an lucht éisteachta a bhfuil sé ceadúnaithe a bheith ag friotháil orthu. Guímid rath do gach conraitheoir acu i gcaitheamh 10 mbliana na gconarthaí nua.”

Rinne an Cathaoirleach, Pauric Travers agus Michael O’Keeffe, an Príomh-Fheidhmeannach, ionadaíocht do BAI ag síniú na gconarthaí. Is iad seo a leanas na sínitheoirí thar ceann gach ceann de na stáisiúin, mar aon le dáta éifeachtach gach conartha acu:

Ainm an Stáisiúin Limistéar an tSaincheadúnais Sínitheoirí an Stáisiúin Dáta Éifeachtach
Tipperary Mid -West Radio Iardheisceart Thiobraid Árann Cathaoirleach; Pat O’ Brien Rúnaí; Mairead Horan 1 Lúnasa 2018
Raidió Corca Baiscinn Iardheisceart an Chláir Cathaoirleach; Kevin Heapes Stiúrthóir; Paul Williams 1 Lúnasa 2018
Life FM Cathair Chorcaí Cathaoirleach; Brian Daly  Rúnaí; Ann Glanville   1 Lúnasa 2018

CRÍOCH

Cuirtear Fiosruithe ó na Meáin Chumarsáide go dtí:

Joanne Ahern, DHR Communications. Tel: 01-4200580 / 087-9881837.