Conarthaí sínithe ag BAI le Classic Hits agus le Radio Nova

Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) tar éis fógairt go bhfuil na conarthaí craolacháin fuaime seo a leanas sínithe aige, chun seirbhísí craolacháin fuaime ar an mbanna FM a sholáthar:

  • Conradh le Choice Broadcasting Limited, atá i mbun trádála mar Classic Hits, ar son Seirbhís Craolacháin Fuaime don Cheol óir/Récheol/Cheol socair, a bheas dírithe ar lucht féachana os cionn 45 bliain d’aois.
  • Conradh le Classic Rock Broadcasting Limited, atá i mbun trádála mar Radio Nova, ar son seirbhís craolacháin fuaime Rac-cheol clasaiceach-bhunaithe a bheas dírithe ar dhaoine fásta os cionn 25 bliain d’aois sa Chathair agus i gContae Átha Cliath & an crios comaitéireachta.

Agus é ag trácht ar na conarthaí a shíniú, bhí an méid seo a leanas le rá ag Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe: “Tá ríméad ar an mBAI conarthaí nua a shíniú le Classic Hits agus le Radio Nova. Soláthraíonn an dá stáisiún seirbhísí ceol-bhunaithe éagsúil ar ardchaighdeán don lucht éisteachta agus cuireann siad le hilghnéitheacht na seirbhísí atá ar fáil sna earnálacha ina bhfuil an dá staisiún ag feidhmiú”.

Rithfidh na conarthaí nua a síníodh an 22 Nollaig 2020, go dtí Deireadh Fómhair 2030.

CRÍOCH

Ceisteanna ó na Meáin Chumarsáide: DHR Communications, 01-4200580

Ceisteanna eile: Údarás Craolacháin na hÉireann, 01-6441200 nó info@bai.ie.