Comhoibríonn rialálaithe trí líonra domhanda nua chun cur i gcoinne na díobhála ar líne

Tá rialálaithe ón Astráil, ó Fhidsí, ó Éirinn agus ón Ríocht Aontaithe ag dul i bpáirt le chéile chun iarrachtaí domhanda a spreagadh agus a chomhordú chun áit níos sábháilte a dhéanamh den domhan ar líne.

Seolfar an Líonra Rialálaithe Sábháilteachta ar Líne go foirmiúil ag Family Online Safety Institute Conference in Washington DC inniu.

Is comhoibriú é an Líonra idir na chéad bunúdair sa rialáil sábháilteachta ar líne – Coimisinéir Ríomhshábháilteachta na hAstráile, Coimisiún Sábháilteachta ar Líne de chuid Fidsí agus Ofcom sa Ríocht Aontaithe – le tacaíocht ó Údarás Craolacháin na hÉireann.

Tá sé i gceist go réiteoidh an Líonra an bealach do chur chuige comhtháite idirnáisiúnta i leith rialáil sábháilteachta ar líne, trína chur ar chumas na rialálaithe nua sábháilteachta ar líne faisnéis, taithí agus dea-chleachtais a roinnt. Beidh na Comhaltaí tiomanta do ghníomhú go neamhspleách ar thionchar tráchtála agus polaitiúil, agus do chearta an duine, don daonlathas agus do smacht an dlí.

Tá an Líonra á bhunú tráth ina bhfuil forbairt mhear ag tarlú sa tírdhreach digiteach domhanda agus i dtréimhse a bhfuil níos mó aird á díriú ar shaincheisteanna sábháilteachta ar líne ó rialtais, ó lucht tionscail agus ó shaoránaigh araon. Áirítear leis seo leasuithe reachtacha le déanaí amhail an Online Safety Act 2021 de chuid na hAstráile, an Online Safety Act 2018 de chuid Fidsí, an Online Safety Bill de chuid na Ríochta Aontaithe, An Bille um Rialáil Sábháilteachta ar Líne agus na Meán 2022 in Éirinn agus Acht um Sheirbhísí Digiteacha an Aontais Eorpaigh, chomh maith leis an obair leasaithe um shábháilteacht ar líne atá ar siúl i gCeanada, sa Nua-Shéalainn agus i Singeapór.

Dúirt ionadaithe sinsearacha ó cheithre bhunaitheoir an Líonra, le roinnt rialálaithe sábháilteachta ar líne domhanda á mbunú anois ar fud an domhain, gur tráthúil an t-am anois é le nasc a chruthú, le foghlaim óna chéile, agus le breathnú ar bhealaí nua chun oibriú le chéile chun réimse díobhálacha ar líne a chomhrac.

Athfhriotail atá inchurtha i leith bunaitheoirí Líonra 

Julie Inman Grant, Coimisinéir Ríomhshábháilteachta na hAstráile:​ 

“Chreid mé i gcónaí go mbeadh líonra de rialálaithe domhanda ag obair le chéile chun áit níos sábháilte a dhéanamh den domhan ar líne do gach duine mar thoradh ar rialáil éifeachtach sábháilteachta ar líne. Tá fógra an lae inniu mar an chéad chéim chun an todhchaí sin a fhíorú. 

“In 2015, ba sinne an t-aon rialálaí sábháilteachta ar líne ar domhan. Inniu, tá áthas orm a thuairisciú nach mar sin atá cúrsaí a thuilleadh agus tá rialálaithe sábháilteachta ar líne ag teacht chun cinn ar fud an domhain. Tá dlíthe nua ag tacú leo lena gcinntítear go dtugtar soláthraithe seirbhísí digiteacha chun cuntais.  

“Cabhróidh ár Líonra nua leis an mbaol a sheachaint go mbeidh “idirlíon deighilte domhanda” de rialachán neamhréireach ann trí chreat níos soiléire agus níos comhsheasmhaí a leagan amach a bheidh earnáil an tionscail in ann a leanúint.” 

Dame Melanie Dawes, Príomhfheidhmeannach, Ofcom, an Ríocht Aontaithe:

“Ní mheasann cuideachtaí domhanda go bhfuil teorainneacha ina mbacainní ar a gcuid samhlacha gnó, agus níor cheart dúinn ceachtar acu a mheas ach oiread nuair a bhaineann sé le rialáil a dhéanamh orthu. Má táimid chun cabhrú le gach duine ó Melbourne go Manchain le saol níos sábháilte ar líne a bheith acu, ní mór do thíortha a bheith ag comhoibriú agus a dtaithí agus a saineolas a roinnt. Is é sin an fáth a bhfuil an Líonra seo seolta againn.

“Tá sé léirithe againn cheana féin gur féidir le rialáil difríocht a dhéanamh, tar éis bliain amháin de mhaoirseacht a dhéanamh ar shuíomhanna físeán na Ríochta Aontaithe amhail TikTok, Snapchat agus Twitch. Táimid ag tnúth leis na cumhachtaí seo a leathnú ionas gur féidir linn níos mó daoine a chosaint ar dhíobháil thromchúiseach bíodh is go gcoinníonn muid ag tacú leis na rudaí iontacha faoina bheith ar líne. Beidh comhoibriú agus comhsheasmhacht dhomhanda láidir ríthábhachtach chuige sin.”

Mary Motofaga, Coimisinéir A/g, Online Safety Commission, Fidsí:

“I gcás tír san Aigéan Ciúin atá chomh hiargúlta ó thaobh na tíreolaíochta de agus chomh saibhir ó thaobh an chultúir de is atá Fidsí, tugann Líonra na Rialálaithe Sábháilteachta ar Líne deis iontach do bhaill eolas a roinnt, dúshláin ar nós gearáin trasteorann a phlé agus aghaidh a thabhairt orthu agus aitheantas a thabhairt don éagsúlacht chultúrtha.

“Tá comhoibriú lenár bpáirtithe leasmhara idirnáisiúnta ríthábhachtach le go mbeidh rath ann toisc nach bhfuil aon teorainneacha ag an spás ar líne, agus táimid níos láidre le chéile ná atáimid scartha óna chéile.

“Tá an Online Safety Commission de chuid Fidsí ag tnúth le seoladh Líonra na Rialálaithe Sábháilteachta ar Líne Domhanda agus muid ag obair le chéile chun cultúr cuimsitheach agus sábháilte ar líne a chur chun cinn do chách.”

Celene Craig, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Údarás Craolacháin na hÉireann:
“Chothaigh an BAI comhoibriú agus comhpháirtíocht i gcónaí mar uirlisí i rialáil éifeachtach phraiticiúil. Is é forbairt Líonra Rialálaithe Sábháilteachta ar Líne Domhanda is bun leis an gcur chuige seo agus tá an Líonra tiomanta do rialaithe neamhspleácha atá ar aon intinn a thabhairt le chéile, rialaithe atá ag obair le chéile chun dea-chleachtas a chothú, taithí agus saineolas a roinnt agus cineálacha cur chuige rialúcháin a chomhordú agus iad sa tóir ar thimpeallacht ar líne atá sábháilte agus cothrom a shaothrú.

“Bíodh is nach rialálaí é an BAI i sábháilteacht ar líne, chuir sé leis an Líonra seo tríd an obair sábháilteachta ar líne a rinne sé maidir le haistriú na Treorach maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc a thrasuí agus maidir le forbairt chóras na hÉireann um shábháilteacht agus rialáil na meán ar líne. Cuireann an obair seo ar chumas an BAI stádas breathnóra a bheith aige sa Líonra.

“Tiocfaidh rialáil sábháilteachta ar líne in Éirinn faoi shainchúram comhlachta nua go luath, Coimisiún na Meán a luaithe a achtófar An Bille um Rialáil Sábháilteachta ar Líne agus na Meán ina dhlí. Tá súil againn go gcabhróidh an obair ullmhúcháin atá déanta ag an BAI chun an Líonra seo a fhorbairt agus na hidirghníomhaíochtaí luachmhara le rialálaithe atá ag feidhmiú sa spás sábháilteachta ar líne lenár sainchomhghleacaithe sábháilteachta ar líne nuair a chuirfear tús le hobair Choimisiún na Meán an bhliain seo chugainn.”

Nóta:

Naisc do dhoiciméid rialachais líonra na Rialtóirí Sábháilteachta Domhanda Ar Líne:

Teagmhálacha meán: 

Coimisinéir Ríomhshábháilteachta na hAstráile:: media@esafety.gov.au nó +61 439 519 684 

Údarás Craolacháin na hÉireann: Joanne Ahern, joanne@dhr.ie nó +353 87 9881837

Ofcom, An Ríocht Aontaithe: media.office@ofcom.org.uk no +44 300 123 1795

Coimisiún Sábháilteachta ar Líne, Fidsí: info@osc.com.fj nó +679 9906652