Ceadúnú Raidió Tráchtála – próiseas mear 

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) nuashonrúchán amháin ar cheadúnú inniu (25.10.22). D’fhógair an Coiste um Dheonú Conarthaí ag an BAI an 22ú Meán Fomhair 2022 go bhfuil sé ar intinn aige an próiseas ceadúnúcháin mear a ghairm i gcomhair an chonartha craolacháin fuaime seo a leanas: 

An Mhumhain 

 • Cathair agus Contae Phort Láirge: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil   Tá an Conradh, atá ag South East Broadcasting faoi láthair atá ag craoladh mar WLR FM, le dul in éag ar an 7 Meán Fómhair 2023. 
 • Contae an Chláir: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil  Tá an Conradh, atá ag Clare Community Radio Holdings Plc faoi láthair atá ag craoladh mar Clare FM, le dul in éag ar an 9 Meán Fómhair 2023. 
 • Contae Thiobraid Árann: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil  Tá an Conradh, atá ag County Tipperary Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Tipp FM, le dul in éag ar an 19 Samhain 2023. 
 • Cathair agus Contae Chorcaí: Seirbhís raidió áitiúil ceoil   Tá an Conradh, atá ag Siteridge Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Red FM, le dul in éag ar an 15 Eanáir 2024. 

Conachta-Ulaidh 

 • Contae Mhaigh Eo: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil  Tá an Conradh, atá ag County Mayo Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Midwest Radio, le dul in éag ar an 23 Iúil 2023. 
 • Cathair agus Contae na Gaillimhe: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil   Tá an Conradh, atá ag Western Community Broadcasting Services Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Galway Bay FM, le dul in éag ar an 17 Lúnasa 2023. 
 • Contaetha an Chabháin, Mhuineacháin, an Longfoirt, Ros Comáin agus Liatroma Theas: dhá sheirbhís le feidhmiú faoi chonradh aonair, mar seo a leanas: 
 • Contae an Chabháin agus Contae Mhuineacháin: Leathanfhormáid, seirbhís raidió áitiúil  
 • Contae an Longfoirt, Contae Ros Comáin agus Liatroim Theas Leathanfhormáid, seirbhís raidió áitiúil   Tá an Conradh, atá ag Midland Radio Group Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Shannonside/Northern Sound, le dul in éag ar an 15 Deireadh Fómhair 2023. 

Laighin, seachas Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath 

 • Contae Lú agus Contae na Mí: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil  Tá an Conradh, atá ag Independent Broadcasting Corporation Limited faoi láthair atá ag craoladh mar LMFM, le dul in éag ar an 27 Lúnasa 2023. 
 • Contae Loch Garman: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil  Tá an Conradh, atá ag S.E.R.B Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar South East Radio, le dul in éag ar an 15 Deireadh Fómhair 2023. 
 • Contae Chill Mhantáin: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil  Tá an Conradh, atá ag East Coast Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar East Coast FM, le dul in éag ar an 25 Deireadh Fómhair 2023. 
 • Contae Chill Dara: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil  Tá an Conradh, atá ag Country Kildare FM Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar KFM, le dul in éag ar an 16 Eanáir 2024. 

Cathair & Contae Bhaile Átha Cliath

 • Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath: Seirbhís ceoil (1): Sprioc-lucht Éisteachta daoine 15-34 bliain d’aois   Tá an Conradh, atá ag Capital Radio Productions Limited faoi láthair atá ag craoladh mar FM104, le dul in éag ar an 30 Deireadh Fómhair 2023. 
 • Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath: Seirbhís ceoil (2): Sprioc-lucht Éisteachta daoine 25-44 bliain d’aois  
  Tá an Conradh, atá ag Bauer Media Audio Ireland Limtied faoi láthair atá ag craoladh mar 98FM, le dul in éag ar an 31 Deireadh Fómhair 2023. 
   

Cuireadh fógra poiblí ar na nuachtáin náisiúnta agus ar shuíomh an BAI.  

Sonraíodh san fhógra poiblí go raibh ceangal ar aon duine, seachas an sealbhóir reatha, ar spéis leis nó léi an tseirbhís craolacháin fuaime a ainmníodh a sholáthar don cheantar saincheadúnais sonraithe, aighneacht a dhéanamh i scríbhinn á rá gur mhian leis nó léi iarratas a dhéanamh ar an gconradh a dheonú (“Léiriú Intinne”), agus suim €20,000.00 a thaisceadh leis an BAI faoin dáta deiridh a sonraíodh. Ba é an 22ú Deireadh Fomhair an dáta deiridh chun na haighneachtaí sin a fháil. 

Ní bhfuair an BAI aon Léirithe Intinne don cheantar saincheadúnais sonraithe faoin dáta deiridh a sonraíodh. 

Tá sé ar intinn ag an gCoiste um Dheonú Conarthaí dul ar aghaidh anois leis an bpróiseas iarratais mear do na seirbhísí atá liostaithe thuas agus tosóidh sé ag lorg tograí mear go luath ó na sealbhóirí, de bhun Alt 67(6) den Acht Craolacháin 2009. 

-CRIOCH-