Ceadúnú Raidió Tráchtála: Nuashonrú i dtaobh an Mhear-Phróisis

D’fhógair an Coiste um Dheonú Conarthaí ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu (26.09.19) go bhfuil ar intinn aige mear-phróiseas ceadúnúcháin a agairt i gcomhair seirbhís craolacháin fuaime, de réir alt 67(3) den Acht Craolacháin, 2009.

Féadfaidh an Coiste an mear-phróiseas a agairt i gcás gur ón gconraitheoir is sealbhóir a fuarthas an t-aon léiriú spéise amháin a bheidh tugtha de mheon macánta i gcomhair na seirbhíse craolacháin fuaime lena mbaineann.

I mí Aibreáin 2019, d’eisigh an BAI gairm ar léirithe spéise i gcomhair seirbhís craolacháin fuaime a bheidh bunaithe ar rac-cheol clasaiceach ar bhanda FM, agus í dírithe ar lucht éisteachta 25+ bliana d’aois i gCathair, i gContae agus i gCrios Comaitéireachta Bhaile Átha Cliath. Bhí aon léiriú spéise amháin sa tseirbhís faighte faoin dáta deiridh Dé Máirt, 18 Meitheamh 2019. Is é Classic Rock Broadcasting Teoranta, a bhíonn ag craoladh mar Radio Nova, an conraitheoir is sealbhóir ar an tseirbhís, a rinne an léiriú spéise agus measadh go ndearnadh de mheon macánta é.

Rinne an BAI fógra a chur ar a shuíomh gréasáin agus sna nuachtáin náisiúnta inniu, á rá go bhfuil ar intinn aige an mear-phróiseas ceadúnúcháin a agairt i leith na seirbhíse thuas. Féadfaidh aon duine, seachas an sealbhóir, aighneacht a chur faoi bhráid an BAI á rá go bhfuil ar intinn aige nó aici iarratas a dhéanamh ar an gconradh a dheonú. Ní mór táille €20,000 a bheith ag gabháil le haighneacht den sórt sin agus ní mór don BAI í a fháil faoi 12 meán lae Dé hAoine, 25 Deireadh Fómhair 2019. Tá Treoir d’Aighneachtaí agus Foirm Léirithe Intinne curtha ar fáil chuige sin ar shuíomh gréasáin an BAI, d’aon pháirtí leasmhar.

Tiocfaidh an Coiste um Dheonú Conarthaí le chéile chun aon aighneachtaí a gheofar de bhun an fhógra a bhreithniú agus chun an chéad chéim eile sa phróiseas ceadúnúcháin i gcomhair na seirbhíse thuas a chinneadh.

Tá breis eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin anseo.

CRÍOCH

Déan teagmháil le: Tony Heffernan / Joanne Ahern, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-2399508 / 087-9881837.

Nóta d’Eagarthóirí
• Is ag Classic Rock Broadcasting Teoranta, a bhíonn ag craoladh mar Radio Nova, atá an conradh ar seilbh faoi láthair, agus tá an conradh sin le dul in éag an 30 Meitheamh 2020.