Ceadúnú Raidió Tráchtála: Lorgaítear Léiriú Spéise

Chuir Coiste Bronnta Conarthaí Údarás Craolacháin na hÉireann (“an BAI”) fógra poiblí inniu (Dé hAoine, an 12 Feabhra) i nuachtán náisiúnta ina lorgaítear léiriú spéise chun trí sheirbhís raidió tráchtála a sholáthar: Seirbhís Náisiúnta Leathanfhormáide; Seirbhís Óige atá faoi stiúir an Cheoil, a fhreastalaíonn ar iardheisceart na tíre; agus Seirbhís Áitiúil Leathanfhormáide le haghaidh Chathair agus Chontae Luimnigh.   Tugtar faoin bpróiseas ina lorgaítear léiriú spéise i gcomhréir le ceanglais an Achta Craolacháin, 2009.

Chun cabhrú leo siúd ar spéis leo léiriú spéise a dhéanamh, chuir an BAI Treoir agus foirm iarratais i dtoll a chéile le haghaidh gach seirbhís raidió. Tá ar pháirtithe ar suim leo a léiriú spéise a sheoladh ar ais i bhformáid leictreonach chuig an BAI.

Níl an chéim ‘léiriú spéise’ mar chuid den phróiseas iarratais le haghaidh seirbhís raidió tráchtála agus ní chaitear le léiriú spéise mar iarratas ar an gconradh craolacháin fuaime atá i gceist.  Ní chuirtear tús leis an bpróiseas iarratais ach nuair a eisíonn an Coiste Bronnta Conarthaí fógra, ina dtugtar cuireadh d’iarratais ar an tseirbhís ábhartha raidió.

Is é an spriocdháta chun léiriú spéise a fháil 12 meán lae, Dé Máirt an 12 Aibreán 2016. Cuirfear gach léiriú spéise a fhaightear ar fáil go poiblí, i ndiaidh don BAI breithniú a dhéanamh orthu.

Tuilleadh eolais ar fáil anseo, mar aon leis an bhFógra ar Léiriú Spéise, treoirlínte agus foirmeacha.

-Críoch-

Is féidir Fiosrúcháin Mheán a sheoladh chuig:

Catherine Heaney / Tony Heffernan

DHR Communications

 

01 4200580 / 087 2309835/ 087 2399508

Nóta do na hEagarthóirí:

  • Tá an conradh don tSeirbhís Náisiúnta Leathanfhormáide ag Radio Ireland Limited faoi láthair, a chraolann mar Today FM. Tá an conradh seo sceidealaithe le dul in éag an 16 Márta 2017.
  • Tá an conradh le haghaidh seirbhís Réigiúnach Óige atá faoi stiúir an cheoil ag Spin South West Limited, a chraolann mar Spin South West. Tá an conradh seo sceidealaithe le dul in éag an 28 Meitheamh 2017.
  • Tá an conradh le haghaidh na Seirbhíse Áitiúla Leathanfhormáide le haghaidh Chathair agus Chontae Luimnigh ag Treaty Radio Limited a chraolann mar Limerick’s Live 95FM. Tá an conradh le dul in éag an 23 Deireadh Fómhair 2017.