Ceadúnú Raidió Tráchtála: Lorgaítear Léiriú Spéise

Chuir Coiste Bronnta Conarthaí Údarás Craolacháin na hÉireann (“an BAI”) fógra poiblí inniu (Dé Céadaoin, an 14 Samhain) i nuachtán náisiúnta ina lorgaítear léiriú spéise chun sheirbhís raidió tráchtála a sholáthar do sheirbhís dírithe ar an gceol il-chathrach (Ór Clasaiceach, Ré-Cheol agus Séimh) dírithe ar lucht éisteachta 45+ de chathair agus contae Bhaile Átha Cliath & crios comaitéireachta, cathair Chorcaigh, agus contae agus chathair Luimnigh contae an Chláir agus cathair agus contae na Gaillimhe. Tugtar faoin bpróiseas ina lorgaítear léiriú spéise i gcomhréir le ceanglais in alt 65(5) den Achta Craolacháin, 2009.

Chun cabhrú leo siúd ar spéis leo léiriú spéise a dhéanamh, chuir an BAI Treoir agus foirm iarratais i dtoll a chéile le haghaidh gach seirbhís raidió. Tá ar pháirtithe ar suim leo a léiriú spéise a sheoladh ar ais i bhformáid leictreonach chuig an BAI. Tá na Treoir le haghaidh seirbhíse dírithe ar an gceol il-chathrach ar fáil anseo.

Níl an chéim ‘léiriú spéise’ mar chuid den phróiseas iarratais le haghaidh seirbhís raidió tráchtála agus ní chaitear le léiriú spéise mar iarratas ar an gconradh craolacháin fuaime atá i gceist.  Ní chuirtear tús leis an bpróiseas iarratais ach nuair a eisíonn an Coiste Bronnta Conarthaí fógra, ina dtugtar cuireadh d’iarratais ar an tseirbhís ábhartha raidió.

Is é an spriocdháta chun léiriú spéise a fháil 12 meán lae, Dé Céadaoin an 14 Samhain 2018. Cuirfear gach léiriú spéise a fhaightear ar fáil go poiblí, i ndiaidh don BAI breithniú a dhéanamh orthu.

Tuilleadh eolais ar fáil anseo (Béarla), mar aon leis an bhFógra ar Léiriú Spéise, treoirlínte agus foirmeacha.

Nóta do na hEagarthóirí:

  • Tá an conradh don tseirbhís dírithe ar an gceol il-chathrach ag Choice Broadcasting Limited faoi láthair, a chraolann mar Classic Hits. Tá an conradh seo sceidealaithe le dul in éag an 16 Nollag 2019.