Ceadúnú Raidió Tráchtála – Léiriú Spéise i gcomhair Seirbhísí Craolacháin Fuaime

Rinne an Coiste um Dheonú Conarthaí ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu, (18.04.2019) Aibreán, fógra poiblí a chur ar nuachtán náisiúnta ina n-iarrtar léirithe spéise ar pháirtithe a bhfuil spéis acu i gconradh craolacháin fuaime a bhaint amach i gcomhair aon cheann amháin acu seo a leanas a sholáthar:-

  • Seirbhís Craolacháin Fuaime bunaithe ar Cheol ar an mbanda FM i gcomhair Lucht Éisteachta Ginearálta 35-55 bliana d’Aois i gCathair agus Contae Bhaile Átha Cliath. Is ag City Broadcasting Teoranta, a bhíonn ag craoladh mar Dublin Q102, atá an conradh i gcomhair na seirbhíse thuas ar seilbh faoi láthair, agus tá an conradh sin le dul in éag an 24 Bealtaine 2020.
  •  Seirbhís Craolacháin Fuaime bunaithe ar Rac-Cheol Clasaiceach ar an mbanda FM, atá Dírithe ar Dhaoine Fásta 25+ bliana d’aois i gCathair agus Contae Bhaile Átha Cliath agus sa Chrios Comaitéireachta. Is ag Classic Rock Broadcasting Teoranta, a bhíonn ag craoladh mar Radio Nova, atá an conradh i gcomhair na seirbhíse thuas ar seilbh faoi láthair, agus tá an conradh sin le dul in éag an 30 Meitheamh 2020.
  • Seirbhís Craolacháin Fuaime Chríostaí agus Reiligiúnach Formáide Leithne Náisiúnta Nach Mór, ar na bandaí AM agus FM, atá Dírithe ar Lucht Éisteachta 15+ bliana d’Aois. Is ag Spirit Radio Teoranta, a bhíonn ag craoladh mar Spirit Radio, atá an conradh i gcomhair na seirbhíse thuas ar seilbh faoi láthair, agus tá an conradh sin le dul in éag an 31 Nollaig 2020.

Déanadh páirtithe leasmhara a gcuid léirithe spéise a chur faoi bhráid an BAI i bhformáid leictreonach (PDF). Is ceart faisnéis i leith na seirbhísí beartaithe a thíolacadh san fhormáid a fhorordaítear sa Treoir i dtaobh Léirithe Spéise (“Treoir”) iomchuí ag BAI, nó, de rogha air sin, trí Fhoirm i dtaobh Léirithe Spéise i gcomhair na seirbhíse iomchuí a chomhlánú. Tá na Treoracha agus na Foirmeacha i gcomhair na seirbhísí craolacháin fuaime sin thuas ar fáil anseo nó ar iad a iarraidh ó oifigí BAI (ríomhphost: info@bai.ie nó cuir glao ar 01 644 1200).

Tabhair faoi deara nach measfar gur iarratas ar chonradh craolacháin fuaime é léiriú spéise mar fhreagra ar an bhfógra seo. Aon pháirtithe ar spéis leo léirithe spéise a chur faoi bhráid BAI, déanaidís amhlaidh faoi 12 meán lae Dé Máirt, an 18 Meitheamh 2019.

Tabhair faoi deara go ndéanfar na léirithe spéise go léir a chur ar fáil don phobal tar éis do BAI iad a bhreithniú.

Amharc ar an bhFógra i dtaobh Léirithe Spéise anseo. Tá Treoracha agus Foirmeacha i dtaobh Léiriú Spéise ar fáil lena n-íoslódáil trí ghliogáil anseo.

CRÍOCH

Déan teagmháil le: Tony Heffernan / Sebastian Enke, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-2399508 / 087-3239496