Ceadúnú Raidió Tráchtála – Léiriú Spéise i gcomhair Seirbhísí Craolacháin Fuaime 

Rinne an Coiste um Dheonú Conarthaí ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) inniu, (30.06.2022), fógra poiblí a chur ar nuachtán náisiúnta ina n-iarrtar léirithe spéise ar pháirtithe a bhfuil spéis acu i gconradh craolacháin fuaime a bhaint amach i gcomhair aon cheann amháin acu seo a leanas a sholáthar:- 

An Mhumhain 

 • Cathair agus Contae Phort Láirge: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil  

Tá an Conradh, atá ag South East Broadcasting faoi láthair atá ag craoladh mar WLR FM, le dul in éag ar an 7 Meán Fómhair 2023. 

 • Contae an Chláir: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil 

Tá an Conradh, atá ag Clare Community Radio Holdings Plc faoi láthair atá ag craoladh mar Clare FM, le dul in éag ar an 9 Meán Fómhair 2023. 

 • Contae Thiobraid Árann: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil 

Tá an Conradh, atá ag County Tipperary Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Tipp FM, le dul in éag ar an 19 Samhain 2023. 

 • Cathair agus Contae Chorcaí: Seirbhís raidió áitiúil ceoil  

Tá an Conradh, atá ag Siteridge Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Red FM, le dul in éag ar an 15 Eanáir 2024. 

Connachta-Ulaidh 

 • Contae Mhaigh Eo: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil 

Tá an Conradh, atá ag County Mayo Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Midwest Radio, le dul in éag ar an 23 Iúil 2023. 

 • Cathair agus Contae na Gaillimhe: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil  

Tá an Conradh, atá ag Western Community Broadcasting Services Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Galway Bay FM, le dul in éag ar an 17 Lúnasa 2023. 

 • Contaetha an Chabháin, Mhuineacháin, an Longfoirt, Ros Comáin agus Liatroma Theas: dhá sheirbhís le feidhmiú faoi chonradh aonair, mar seo a leanas: 

1. Contae an Chabháin agus Contae Mhuineacháin: Leathanfhormáid, seirbhís raidió áitiúil  

2. Contae an Longfoirt, Contae Ros Comáin agus Liatroim Theas Leathanfhormáid, seirbhís raidió áitiúil  

Tá an Conradh, atá ag Midland Radio Group Limited faoi láthair atá ag craoladh mar Shannonside/Northern Sound, le dul in éag ar an 15 Deireadh Fómhair 2023. 

Laighin, seachas Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath 

 • Contae Lú agus Contae na Mí: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil 

Tá an Conradh, atá ag Independent Broadcasting Corporation Limited faoi láthair atá ag craoladh mar LMFM, le dul in éag ar an 27 Lúnasa 2023. 

 • Contae Loch Garman: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil 

Tá an Conradh, atá ag Corrmuda Limited faoi láthair atá ag craoladh mar South East Radio, le dul in éag ar an 15 Deireadh Fómhair 2023. 

 • Contae Chill Mhantáin: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil 

Tá an Conradh, atá ag East Coast Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar East Coast FM, le dul in éag ar an 25 Deireadh Fómhair 2023. 

 • Contae Chill Dara: Seirbhís raidió leathanfhormáid áitiúil 

Tá an Conradh, atá ag Country Kildare FM Radio Limited faoi láthair atá ag craoladh mar KFM, le dul in éag ar an 16 Eanáir 2024. 

Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath 

 • Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath: Seirbhís ceoil (1): Sprioc-lucht Éisteachta daoine 15-34 bliain d’aois  

Tá an Conradh, atá ag Capital Radio Productions Limited faoi láthair atá ag craoladh mar FM104, le dul in éag ar an 30 Deireadh Fómhair 2023. 

 • Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath: Seirbhís ceoil (2): Sprioc-lucht Éisteachta daoine 25-44 bliain d’aois  

Tá an Conradh, atá ag Radio Two Thousand Limited faoi láthair atá ag craoladh mar 98FM, le dul in éag ar an 31 Deireadh Fómhair 2023. 

Ba cheart do pháirtithe leasmhara Treoir an BAI um Léirithe Spéise a léamh go cúramach agus ansin an fhoirm Léirithe Suime a chomhlánú ina hiomláine don tseirbhís nó do na seirbhísí ábhartha. Tá na Treoracha agus na Foirmeacha i gcomhair na seirbhísí craolacháin fuaime sin thuas ar fáil anseo nó ar iad a iarraidh ó oifigí BAI (ríomhphost: licensing@bai.ie nó cuir glao ar 01 644 1200). 

Aon pháirtithe ar spéis leo léirithe spéise a chur faoi bhráid BAI, déanaidís amhlaidh faoi 12 meán lae Dé Luan, an 29 Lúnasa 2022

*Ceartú: Liostaíodh go mícheart san fhógra poiblí ag iarraidh léirithe spéise ar 30 Meitheamh 2022 Corrmuda Limited mar shealbhóir reatha an chonartha le haghaidh South East Radio agus Radio Two Thousand Limited mar shealbhóir reatha an chonartha do 98FM. Is é sealbhóir reatha an chonartha do South East Radio ná S.E.R.B. Raidió Teoranta agus do 98FM tá Bauer Media Audio Ireland Limited.