Ceadúnú Raidió Pobail Nuashonrú: Trá Mhór & Cathair Bhaile Átha Cliath

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) inniu (an 9ú Bealtaine) go bhfuil na h-iarratais seo a leanas faighte do sheirbhísí craolacháin pobail agus fuaime sainspéise don Trá Mhór agus Cathair Bhaile Átha Cliath faoi seach. D’fhógair an BAI an dá sheirbhís i mí Feabhra seo caite.

Seirbhís Ghaeilge do Chathair Bhaile Átha Cliath

Fuarthas iarratas ó Chomharchumann Raidió Átha Cliath Teoranta, ainm trádála Raidió na Life, ar sheirbhís craolacháin fuaime pobail chomhleasa Gaeilge do Bhaile Átha Cliath. Tá Raidió na Life ag feidhmiú faoi láthair mar sheirbhís craolacháin fuaime sainspéise 10 mbliain a rachaidh in éag  ar an 31ú Eanáir  2017.

Seirbhís Raidió Pobail le haghaidh Thrá Mhór 

Fuarthas iarratas ó Tramore Community Radio Limited, ainm trádála Tramore Community Radio, ar sheirbhís raidió phobail do Thrá Mhór. Le roinnt blianta anuas tá Tramore Community Radio tar éis a bheith ag feidhmiú mar sheirbhísí phíolótacha 100-lá.

Tabharfaidh an BAI faoi na hiarratais a mheasúnú chun cinnte a dhéanamh dhe gur soláthraíodh an t-eolas ar fad a lorgaíodh sa Treoir maidir le hAighneachtaí agus go bhfuil na hiarratais bailí. Beidh na hiarratais ar fáil don phobail ag direadh an tréimhse mheasúnaithe.

CRÍOCH